MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Hệ Liên kết đào tạo quốc tế - Liên kết ĐH Toulon (Pháp)

  • Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà 1A, số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 66819757
  • Hòm thư: itp.Toulon@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: https://hvtc.edu.vn/tabid/73/Default.aspx

Hệ Liên kết đào tạo quốc tế - Liên kết ĐH Toulon (Pháp) được thành lập từ năm 2010. Dự án đang triển khai ba chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học Công lập uy tín của Cộng hòa Pháp là trường Đại học Toulon.

Các chương trình liên kết đào tạo này đều được Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép theo đúng quy định hiện hành và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn đào tạo Châu Âu, gồm:

  1. Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: cấp phép theo Quyết định số 3129/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2010 và gia hạn cấp phép theo Quyết định 1955/QĐ-BGDĐT ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Cử nhân Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán: cấp phép theo Quyết định số 1408/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị: cấp phép theo Quyết định số 3129/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2010 và gia hạn cấp phép theo Quyết định 1955/QĐ-BGDĐT ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ Liên kết đào tạo quốc tế - Liên kết ĐH Toulon (Pháp) luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối hợp tác, liên danh, liên kết đào tạo quốc tế với các trường Đại học trên thế giới, góp phần tích cực thực hiện chiến lược chủ động hội nhập về đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học, vươn ra thế giới của HVTC.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Hệ Liên kết đào tạo quốc tế - Liên kết ĐH Toulon (Pháp) có chức năng tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo.

Liên kết đào tạo quốc tế

Tham gia đào tạo ở các bậc Cử nhân, Thạc sỹ kết hợp với các trường đại học đối tác nước ngoài theo các hình thức đào tạo tại chỗ văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và Tài chính.

Thực hiện đổi mới, xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, có tính hội nhập quốc tế cao, nội dung đào tạo gắn kết chặt chẽ với thực tế và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội, phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động trong cộng đồng và khả năng phát triển nghề nghiệp của người học.

Trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyển giao công nghệ đào tạo

Chủ động, tích cực thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ hợp tác về đào tạo và chuyển giao công nghệ đào tạo với các các trường đại học trong nước, với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế thông qua công tác đào tạo đội ngũ giảng viên và nguồn nhân lực trình độ cao.

Trở về đầu trang