MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Quản trị thiết bị

  • Địa chỉ: Phòng 205, 206 nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043 8362155
  • Hòm thư: banqttb@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Ban Quản trị – Thiết bị được thành lập theo quyết định của Học viện Tài chính năm 2002. Nguyên từ Phòng QTTB của Trường đại học Tài chính Kế toán Hà nội cũ. Phòng QTTB của trường đại học Tài chính Kế toán được tách ra từ phòng Hành chính Quản trị năm 1972.

I. Giới thiệu

Tên đơn vị: Ban Quản trị thiết bị.

Địa chỉ: Phòng 205; 206 nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

ĐT: 024.38362155 - 024.32454006            

Email: banqttb@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển

Ban Quản trị – Thiết bị được thành lập theo quyết định của Học viện Tài chính năm 2002. Nguyên từ phòng QTTB của Trường đại học Tài chính Kế toán Hà nội cũ. Phòng QTTB của trường đại học Tài chính Kế toán được tách ra từ phòng Hành chính Quản trị năm 1972.

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về quản lý, trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên.

- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc; mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm hàng năm trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị thuộc Học viện.

- Quản lý về đất đại, cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc trong Học viện

- Mua sắm trang thiết bị (trừ phần công nghệ thông tin), văn phòng phẩm phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập của cán bộ, sinh viên trong Học viện  theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính và của Học viện.

- Quản lý, phục vụ công tác giảng đường, bố trí hội trường theo kế hoạch đào tạo của Học viện.

- Quản lý, phục vụ công tác điện, nước;

- Quản lý kho

- Quản lý và phục vụ bể bơi

- Quản lý và phục vụ Hội trường 700 chỗ

- Quản lý và phục vụ hệ thống điện thoại

- Tổ chức đánh giá, lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tài sản và trang bị theo yêu cầu của Học viện và của Bộ.

- Quản lý, phân bổ và bố trí sử dụng trụ sở làm việc, học tập và nhà ở cho các cá nhân, đơn vị thuộc Học viện sau khi có ý kiến phê duyệt của Giám đốc Học viện.

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu sau khi có ý kiến phê duyệt của Giám Đốc Học viện.

- Quản lý hoạt động dịch vụ tổng hợp phục vụ cán bộ, viên chức và sinh viên.

- Công tác vệ sinh công sở

VI. Giới thiệu Ban Lãnh đạo

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng ban

Nguyễn Đình Sơn Thành

Thạc sỹ

        

ndsthanh@hvtc.edu.vn

Phó Trưởng ban TS, Nguyễn Phi Hùng Tiến sỹ  

nguyenphihung@hvtc.edu.vn 

1. Trưởng ban:

  
Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành

2. Phó trưởng ban

TS. Nguyễn Phi Hùng

V. Thành tích của đơn vị

Được tặng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập các năm học và giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính.

img Nguyễn Đình Sơn Thành

Chức vụ: Trưởng Ban QTTB

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ: 024.3245.4006

Email: ndsthanh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ: 024.38362155

Email: nguyenphihung@hvtc.edu.vn

img Đặng Việt Hùng

Chức vụ: Cán sự

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ: 024.38362155

Email: dangviethung@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thêm

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Lê Việt Hùng

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Cao Thị Thuỷ

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Ngô Thị Thận

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Hoàng Thị Nhâm

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Phạm Thị Xuân

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Thị Vân

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Ngân Hoài Duyên

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Thị Phượng

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Bùi Thị Minh Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Lê Văn Phong

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Đặng Anh Tuấn

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Quang Vịnh

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Vũ Văn Thiết

Chức vụ: Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Ngô Văn Thắng

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img Ngô Văn Quyết

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: ngoquyethvtc@gmail.com

img Nguyễn Hồng Ánh

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Đỗ Hữu Thuận

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Nam Sơn

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Văn Thân

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Hoàng Chí Thanh

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Quang Thiện

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

Trở về đầu trang