MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Ngoại ngữ

  • Địa chỉ: P.204, KTX B5, Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04) 37524964
  • Hòm thư: Khoangoaingu@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2007 theo QĐ số 140/QĐ-HVTC ngày 13/3/2007

I. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: P.204, KTX B5, Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại: (04) 37524964

- Email: Khoangoaingu@hvtc.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

- Được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2007 theo QĐ số 140/QĐ-HVTC ngày 13/3/2007

- Khi thành lập khoa có tổng só cán bộ, giảng viên là: 28

- Được chia thành 3 bộ môn: Ngoại ngữ, Tiếng Anh TCKT và Lý thuyết tiếng và dịch

III. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo cử nhân tiếng Anh TCKT hệ đại học chính quy có trình độ tiếng Anh vững vàng, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán … đạp ứng được nhu cầu sử dụng của các cơ quan Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế đối ngoại …

- Giảng dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga cho sinh viên ở tất cả các chuyên ngành đào tạo của Học viên từ hệ Đại học chính quy, VHVL, liên thông, bằng 2 đến cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành kinh tế tài chính ở Học viện.

- Nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, biên soạn các loại giáo trình, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Biên, phiên dịch hội nghị, hội thảo, đón tiếp các đoàn công tác ra và vào … theo yêu cầu của Học viện, Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện.

1. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

Th.s. Phạm Thị Lan Phương  

Phó trưởng khoa

Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang 

Th.S Trần Hương Giang

4. Thành tích đã đạt được:

Từ ngày thành lập đến nay, Khoa và các Bộ môn đã đạt được những thành tích như sau:

Khoa/ Bộ môn

Danh hiệu khen thưởng

Năm/ năm học

Số Quyết định

Khoa Ngoại ngữ

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Tập thể LĐTT

2011-2012

831/QĐ-HVTC ngày 6/9/2012

Tập thể LĐXS

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Bằng khen của Bộ trưởng

154/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

Tập thể LĐXS

1017/QĐ-BTC ngày 1/6/2015

Bộ môn Ngoại ngữ

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Bằng khen của Bộ trưởng

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2012

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

Tập thể LĐXS

1017/QĐ-BTC ngày 1/6/2015

Bộ môn LTT & dịch

Tập thể LĐTT

2011-2012

831/QĐ-HVTC ngày 6/9/2012

Tập thể LĐXS

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Bằng khen của Bộ trưởng

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

Tập thể LĐXS

1017/QĐ-BTC ngày 1/6/2015

Bộ môn TA TCKT

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Bằng khen của Bộ trưởng

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2012

Tập thể LĐTT

2011-2012

831/QĐ-HVTC ngày 6/9/2012

Tập thể LĐXS

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Bằng khen của Thủ tướng CP

524/QĐ-TTg ngày 14/4/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

  • Trong cuộc thi tiếng hát Học viện Tài chính chào mừng 50 thành lập Học viện, Khoa đã dành được 02 giải A đồng ca và đơn ca, 01 giải C tốp ca và giải nhất toàn đoàn.

IV. Nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức:

* Các bộ môn trong khoa:

+ Bộ môn Ngoại ngữ:

Trưởng bộ môn: Th.S Trần Thị Thu Nhung

Phó trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Thùy Hương

Phó trưởng bộ môn: Th.S Phạm Thị Liên Ngọc

+ Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch:

Trưởng bộ môn: Th.S Phạm Thị Lan Phương

Phó trưởng bộ môn: Th.S Cao Phương Thảo

+ Bộ môn Tiếng Anh TCKT:

Trưởng bộ môn: Th.S Trần Hương Giang

Phó trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó trưởng bộ môn: Th.S Trương Minh Hạnh

* Hội đồng khoa học

- Chủ tịch: Th.S Phạm Thị Lan Phương

- Phó chủ tịch - Thư ký: Th.S Trần Hương Giang

- Ủy viên: + Th.S Trần Thu Nhung

                 + Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang

* Hội đồng thi đua khen thưởng

- Chủ tịch: Th.S Phạm Thị Lan Phương - Trưởng Khoa, Trưởng BM LTT&Dịch

- Phó chủ tịch: Th.S Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Công đoàn

- Ủy viên: + Th.S Trần Hương Giang - Trưởng Bộ môn TATCKT

                 + Th.S Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban nữ công

                 + Th.S Tạ Đình Hòa - Bí thư Liên chi Đoàn

* Công đoàn Khoa:

- Chủ tịch: Th.S Nguyễn Thị Thúy

- Phó chủ tịch: Th.S Trần Thu Nga

* Liên chi Đoàn Khoa:

- Bí thư: Th.S Tạ Đình Hòa

- Phó Bí thư: Hà Thị Phương Mai

2. Đội ngũ viên chức:

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 52

+ Bộ môn Ngoại ngữ: 31

+ Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch:

+ Bộ môn Tiếng Anh TCKT: 10

+ Cán bộ văn phòng khoa: 02

Trong đó có 04 nghiên cứu sinh, 34 thạc sỹ, 14 cử nhân.

img Phạm Thị Lan Phương

Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Lý thuyết Tiếng và dịch.

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ: 0912009743

Email: phamlanphuong@hvtc.edu.vn

img Cao Phương Thảo

Chức vụ: Phó bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: caophuongthao@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenlananh@hvtc.edu.vn

img Bùi Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: buituyetmai@hvtc.edu.vn

img Đào Thị Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: daothioanh@hvtc.edu.vn

img Phạm Phương Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phamphuongoanh@hvtc.edu.vn

img Đoàn Thị Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: doanthithuy@hvtc.edu.vn

img Trần Minh Thu

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: tranthithu@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenthithanh@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Thu Nhung

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: tranthunhung@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thùy Hương

Chức vụ: Phó bộ môn Ngoại ngữ

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenthuyhuong@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Liên Ngọc

Chức vụ: Phó bộ môn Ngoại ngữ

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phamlienngoc@hvtc.edu.vn

img Vũ Lê Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: vuleanh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Vân Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenvananh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thu Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenthugiang@hvtc.edu.vn

img Lê Thị Hương Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: lehuongiang@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Xuân Hương Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenhuonggiang@hvtc.edu.vn

img Hà Thị Phương Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: haphuongmai@hvtc.edu.vn

img Vũ Thị Thanh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: vuthanhha@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Trà My

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: nguyentramy@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenhonghanh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenthanhhuyen@hvtc.edu.vn

img Vũ Quỳnh Nga

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: vuquynhnga@hvtc.edu.vn

img Cao Thị Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: caothihoa@hvtc.edu.vn

img Tạ Đình Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: tadinhhoa@hvtc.edu.vn

img Hoàng Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: hoangthanhloan@hvtc.edu.vn

img Đặng Phương Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: dangphuongmai@hvtc.edu.vn

img Vũ Thị Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: vuthiphuong@hvtc.edu.vn

img Hoàng Thị Minh Phương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: hoangminhphuong@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenthitam@hvtc.edu.vn

img Trịnh Thị Thu Phương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: trinhthuphuong@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Tâm

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phamthitam@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenphuongthao@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Thu

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phamthithu@hvtc.edu.vn

img Bùi Thị Bích Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: buibichthuy@hvtc.edu.vn

img Đỗ Khắc Trường

Chức vụ: Đỗ Khắc Trường

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: dokhactruong@hvtc.edu.vn

img Đỗ Thành Trung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: dothanhtrung@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Hương Giang

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Trưởng bộ môn Tiếng anh Tài chính - Kế toán

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: tranhuonggiang@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Phó BM Tiếng anh Tài chính - Kế toán

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ: 0437649077

Email: nguyenthuytrang@hvtc.edu.vn

img Ngô Thị Việt Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: ngovietanh@hvtc.edu.vn

img Trương Minh Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: truongminhhanh@hvtc.edu.vn

img Trần Thu Hoài

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Phan Thị Hà My

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phanhamy@hvtc.edu.vn

img Vũ Ngọc Linh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: vungoclinh@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Thu Nga

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: tranthunga@hvtc.edu.vn

img Phan Thị Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phanthixuan@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: tranthuyhang@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: nguyenhuyentrang@hvtc.edu.vn

Trở về đầu trang