MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Trung tâm Thông tin

 • Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Thư viện, số 58 Lê Văn Hiền, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.38385507(603)
 • Hòm thư: trungtamthongtin@hvtc.edu.vn
 • Fax: 024.3838890
 • Website: http://www.hvtc.edu.vn

Trung tâm có chức năng thực hiện quản lý thống nhất công nghệ thông tin tại Học viện Tài chính; cung cấp, truyền tải thông tin trên cổng thông tin của Học viện; tham mưu cho Giám đốc Học viện về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

1. Giới thiệu

Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Thư viện

Điện thoại:   (024) 38385507 sml 603

Email:          trungtamthongtin@hvtc.edu.vn

2. Quá trình thành lập

Đầu năm 1978, khoa Kế toàn thành lập tổ Tin học gồm Thầy Hoàng Xuân Ngọc là giảng viên, hai kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành và sửa chữa là Nguyễn Thị Hòa và Phạm Đức Vinh. Đến năm 1980 Tổ máy tính được điều về bộ môn Toán, Ngoại ngữ. Đến năm 1983 việc quản lý thiết bị giảng dạy được chuyển sang Phòng giáo vụ.

Năm 1990 Bộ môn tin được thành lập, lúc này có thêm các thầy học chuyên ngành toán, tin như: Thầy Đào Văn Thành, Thầy Vũ Bá Anh, Thầy Nguyễn Văn Khiết, Thầy Trần Nguyên Vũ, Thầy Phạm Văn Khoan,...

Giai đoạn 1995-1997 Bộ môn tin có thêm nhiều thầy/cô, trường đã có 3 phòng thực hành máy tính (mỗi phòng có khoảng 40 máy) thế hệ 80386, 80486 và Pentium I.

Khi nhu cầu đào tạo về công nghệ thông tin trong xã hội tăng cao và khối lượng giảng dạy tin học lớn, năm 2003 Học viện Tài chính đã thành lập Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế và chuyển Bộ môn tin học về Khoa này. Bộ phận quản lý, vận hành thiết bị công nghệ thông tin được chuyển về Trung tâm Thông tin và Thư viện do đồng chí Đào Văn Thành làm giám đốc Trung tâm. Do yêu cầu quản lý, năm tháng 8/2010 Trung tâm Thông tin và Thư viện được tách ra thành 2 đơn vị độc lập là: Trung tâm thông tin; Thư viện.

Như vậy, Trung tâm Thông tin chính thức hoạt động như một đơn vị độc lập từ tháng 8/2010 đến nay. Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành làm giám đốc Trung tâm đến hết tháng 7/2018. Từ tháng 8/2018 đến nay, Ths. Ngô Vút Bổng làm Phó Giám đốc (phụ trách) Trung tâm Thông tin.

3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

2. Thực hiện, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin khi được Giám đốc Học viện phê duyệt.

3. Thực hiện quản lý hệ thống thông tin điện tử trong toàn Học viện, bao gồm: Hạ tầng mạng Intranet, Internet và các kết nối ra bên ngoài Học viện Website của Học viện Hệ thống các phần mềm quản lý.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, xây dựng kế hoạch và giải pháp bảo đảm mạng tin học nội bộ của Học viện hoạt động ổn định, an toàn và bảo đảm an ninh.           

5. Thực hiện quản trị và phát triển website Học viện. Phối hợp với Thư viện xây dựng và phát triển thư viện điện tử thu thập, cung cấp và giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo và hoạt động quản lý của cán bộ, viên chức và sinh viên thuộc Học viện trên website.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng nội bộ Quy chế quản lý, truyền tin trên website Học viện Quy chế quản lý, sử dụng mạng Intemet dùng riêng Quy chế quản lý, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Học viện. Đồng thời theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện thực hiện các Quy chế đó.    

7. Tổ chức mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tham mưu cho Giám đốc Học viện, tư vấn cho các đơn vị mua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn và huấn luyện các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện sử dụng phần mềm ứng dụng và thiết bị thông tin phục vụ công tác quản lý của đơn vị.

8. Nghiên cứu khai thác, sử dụng trang thiết bị tin học phục vụ hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

9. Duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và xử lý sự cố kỹ thuật các thiết bị công nghệ thông tin của toàn Học viện.           

10. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. 

11. Chủ động tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực tin học, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.

12. Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan khác khi được Giám đốc Học viện giao. 

3.2. Quyền hạn:

1. Chủ động phối hợp với các đơn vị của Học viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.  

2. Chủ động giao dịch với cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.  

3. Tham gia các Hội đồng tư vấn về những vấn đề có liên quan đến sử dụng công nghệ thông tin trong Học viện.

4. Đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của Học viện.

5. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành và quản lý lao động, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

4. Ban lãnh đạo Trung tâm

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

P. Giám đốc (PT)

Ngô Vút Bổng

Ths

024.38385507(603)

bongnv@hvtc.edu.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Ngà Ths 024.38385507(603) nguyenthanhnga@hvtc.edu.vn

5. Phân công nhiệm vụ từng người trong ban lãnh đạo

Phó giám đốc (PT): Ngô Vút Bổng

Ths. Ngô Vút Bổng

 • Chỉ đạo chung, công tác tổ chức và nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong Trung tâm;

 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Học viện;

 • Lập và trình Giám đốc đề nghị mua sắm, cải tạo, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin;

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác công nghệ thông tin của Học viện;

 • Nơi làm việc chính: Đức Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Thanh Ngà

ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngà

 • Xây dựng hệ thống các quy trình làm việc;

 • Chịu trách nhiệm về việc điều phối, phân công lịch trực phòng thực hành; lịch thi trắc nghiệm; phân công bảo trì sửa chữa thiết bị CNTT của Trung tâm;

 • Theo dõi bàn giao thiết bị CNTT.

 • Hỗ trợ việc cập nhật Cổng thông tin Học viện;

 • Làm các công việc khác khi được phân công;

 • Nơi làm việc chính: Đức Thắng.

6. Thành tích của đơn vị

- Bằng khen Bộ trưởng: Năm học 2014-2015;

- Tập thể LĐXS: Năm học 2014-2015; Năm học 2013-2014; Năm học 2012-2013;

- Tập thể LĐTT: Năm học 2011-2012; 2010-2011.

Trở về đầu trang