MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Cơ bản

  • Địa chỉ: Phòng 402 Nhà B5, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 0438386867/107
  • Hòm thư: Khoacoban@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Khoa Cơ bản thành lập tháng 01 năm 2002, bao gồm các bộ môn như: Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

I. Liên hệ

- Tên đơn vị: Khoa Cơ bản

- Địa chỉ: Phòng 402 Nhà B5, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 38386867 - 107

- Email: Khoacoban@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Cơ bản thành lập tháng 01 năm 2002, bao gồm các bộ môn như: Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Hiện nay, Khoa có 48 cán bộ, giáo viên giảng dạy trong các bộ môn: Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Giảng dạy các môn học về Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất và quản lý sinh viên hệ Liên thông đại học.

IV.  Thành tích đạt được

Khoa Cơ bản đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ trưởng. Đặc biệt với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007 Khoa Cơ bản được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

V. Lãnh đạo khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Phó khoa (Phụ trách)

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Tiến sỹ

0975569999

thuyquynh_1974@yahoo.com

Phó khoa Đàm Tuấn Anh Thạc sỹ  

 

Phó khoa Phạm Thị Hồng Hạnh Thạc sỹ 0914280528

phamthihonghanh@hvtc.edu.vn

Trưởng khoa

 Phó Trưởng khoa (PT)

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Ths. Phạm Thi Hồng Hạnh

Ths. Đàm Tuấn Anh

VI. Các bộ môn trong khoa

Bộ môn Toán

Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Kinh tế lượng

img Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Cơ bản (Phụ trách); Trưởng BM Kinh tế lượng

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: nguyenthithuyquynh@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Phó trưởng khoa; Phó BM Toán (Phụ trách)

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: phamthihonghanh@hvtc.edu.vn

img Đàm Tuấn Anh

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Cơ Bản - Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: damtuananh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Văn Quý

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS.TS

ĐCCQ:

Email: nguyenvanquy@hvtc.edu.vn

img Trương Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: truongthidieulinh@hvtc.edu.vn

img Đào Thị Kim Cúc

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: daothikimcuc@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: nguyenthibichngoc@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: tranthiminhnguyet@hvtc.edu.vn

img Phan Thị Phương Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: phanthiphuongthanh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thu Thuỷ

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: nguyenthuthuy@hvtc.edu.vn

img La Văn Thịnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: lavanthinh@hvtc.edu.vn

img Mai Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: maithithutrang@hvtc.edu.vn

img Khuất Quang Thành

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: khuatquangthanh@hvtc.edu.vn

img Đỗ Thị Lan Hương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: dothilanhuong@hvtc.edu.vn

img Lê Thị Liễu

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: lethilieu@hvtc.edu.vn

img Lưu Trọng Đại

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Đào Trọng Quyết

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Toán

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Đức Hạnh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn GDQP

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Đinh Gia Viện

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn GDQP

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trịnh Thế Anh

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn GDQP

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Đinh Hoàng Anh

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn GDQP

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Phạm Thanh Tùng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img Lê Dương Khiết

Chức vụ: (Phụ trách) Phó Trưởng bộ môn giáo dục quốc phòng

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Phan Tiến Thái

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: phantienthai@hvtc.edu.vn

img Phạm Ngọc Long

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: phamngoclong@hvtc.edu.vn

img Bùi Văn Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: nguyenthihoa@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Quốc Việt

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: nguyenquocviet@hvtc.edu.vn

img Đỗ Thị Thu Thuý

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: dothithuthuy@hvtc.edu.vn

img Trần Huy Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng BM Giáo dục thể chất

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: tranhuythao@hvtc.edu.vn

img Ngô Quang Trung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: ngoquangtrung@hvtc.edu.vn

img Hoàng Hồng Gấm

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: hoanghonggam@hvtc.edu.vn

img Lê Anh Hoà

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: leanhhoa@hvtc.edu.vn

img Đỗ Minh Thông

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: dominhthong@hvtc.edu.vn

img Kiều Minh Thụy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: kieuminhthuy@hvtc.edu.vn

img Cù Thu Thủy

Chức vụ: Phó trưởng BM Kinh tế lượng

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: cuthuthuy@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Văn Luyện

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: nguyenvanluyen@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: nguyenthiquynhnga@hvtc.edu.vn

img Lê Thị Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: lethinhung@hvtc.edu.vn

img Bùi Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: buithiminhnguyet@hvtc.edu.vn

img Nguyễn T. Quỳnh Châm

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: nguyenthiquynhcham@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Thơm

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: tranthithom@hvtc.edu.vn

Trở về đầu trang