MENU

Lịch công tác tuần 18

img
Ghi chú:

Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

Trực Công tác An ninh trật tự:

- Ngày 30/4 và 01/5: Đ/c Vũ Văn Khiên – ĐT: 0989.590.000

- Ngày 02/5 và 03/5: Đ/c Nguyễn Lê Cường – ĐT: 0989.072.196

 

Trở về đầu trang