MENU

Lịch công tác tuần 14

img

Thứ Hai - 30/03/2020 - Sáng

Thứ Hai - 30/03/2020 - Chiều

Thứ Ba - 31/03/2020 - Sáng

Thứ Ba - 31/03/2020 - Chiều

Thứ Tư - 01/04/2020 - Sáng

Thứ Tư - 01/04/2020 - Chiều

Thứ Năm - 02/04/2020 - Sáng

Thứ Năm - 02/04/2020 - Chiều

Thứ Sáu - 03/04/2020 - Sáng

Thứ Sáu - 03/04/2020 - Chiều

Thứ Bảy - 04/04/2020 - Sáng

Thứ Bảy - 04/04/2020 - Chiều

Chủ Nhật - 05/04/2020 - Sáng

Chủ Nhật - 05/04/2020 - Chiều

Ghi chú:

Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

 

Trở về đầu trang