MENU

Lịch công tác tuần 38

img

Thứ Hai - 20/09/2021 - Sáng

Thứ Hai - 20/09/2021 - Chiều

Thứ Ba - 21/09/2021 - Sáng

Thứ Ba - 21/09/2021 - Chiều

Thứ Tư - 22/09/2021 - Sáng

Thứ Tư - 22/09/2021 - Chiều

Thứ Năm - 23/09/2021 - Sáng

Thứ Năm - 23/09/2021 - Chiều

Hôm nay - 24/09/2021 - Sáng

Hôm nay - 24/09/2021 - Chiều

Thứ Bảy - 25/09/2021 - Sáng

Thứ Bảy - 25/09/2021 - Chiều

Chủ Nhật - 26/09/2021 - Sáng

Chủ Nhật - 26/09/2021 - Chiều

Ghi chú:

Yêu cầu các đơn vị:

- Gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

- Gửi báo cáo kết quả công tác tháng 9/2021 và kế hoạch công tác tháng 10/2021; Gửi báo cáo kết quả công tác Qúy III và kế hoạch công tác Qúy IV/2021 trước ngày 22/9/2021.

Trở về đầu trang