MENU

Lịch công tác tuần 22

img

Hôm nay - 25/05/2020 - Sáng

Hôm nay - 25/05/2020 - Chiều

Thứ Ba - 26/05/2020 - Sáng

Thứ Ba - 26/05/2020 - Chiều

Thứ Tư - 27/05/2020 - Sáng

Thứ Tư - 27/05/2020 - Chiều

Thứ Năm - 28/05/2020 - Sáng

Thứ Năm - 28/05/2020 - Chiều

Thứ Sáu - 29/05/2020 - Sáng

Thứ Sáu - 29/05/2020 - Chiều

Thứ Bảy - 30/05/2020 - Sáng

Thứ Bảy - 30/05/2020 - Chiều

Chủ Nhật - 31/05/2020 - Sáng

Chủ Nhật - 31/05/2020 - Chiều

Ghi chú:

 

Yêu cầu các đơn vị gửi:

- Đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

- Báo cáo kết quả công tác tháng 05/2020 trước ngày 28/05/2020.

Trở về đầu trang