MENU

Lịch công tác tuần 40

img

Thứ Hai - 28/09/2020 - Sáng

Thứ Hai - 28/09/2020 - Chiều

Thứ Ba - 29/09/2020 - Sáng

Thứ Ba - 29/09/2020 - Chiều

Thứ Tư - 30/09/2020 - Sáng

Thứ Tư - 30/09/2020 - Chiều

Thứ Năm - 01/10/2020 - Sáng

Thứ Năm - 01/10/2020 - Chiều

Thứ Sáu - 02/10/2020 - Sáng

Thứ Sáu - 02/10/2020 - Chiều

Thứ Bảy - 03/10/2020 - Sáng

Thứ Bảy - 03/10/2020 - Chiều

Chủ Nhật - 04/10/2020 - Sáng

Chủ Nhật - 04/10/2020 - Chiều

Ghi chú:

Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ năm hàng tuần.

Trở về đầu trang