MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Tài chính Quốc tế

 • Địa chỉ: Phòng 201, 202 KTX B5, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 0437524963
 • Hòm thư: khoataichinhquocte@hvtc.edu.vn
 • Fax:
 • Website: http://hvtc.edu.vn

Khoa Tài chính quốc tế được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ – HVTC ngày 02/01/2002 của Giám đốc Học viện Tài chính. Việc thành lập Khoa Tài chính quốc tế năm 2002 là sự tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chuyên ngành Tài chính quốc tế mà trước đây đã từng được đào tạo tại Trường Đại học Tài chính- Kế toán với tên gọi là chuyên ngành Tài chính đối ngoại (Mã số chuyên ngành: 08)

I. Giới thiệu 

 • Tên đơn vị: Khoa Tài chính quốc tế
 • Địa chỉ: Phòng 201, 202 KTX B5, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 04.37524963                          
 • Email: khoatcqt@gmail.com khoataichinhquocte@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Tài chính quốc tế được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ – HVTC  ngày 02/01/2002 của Giám đốc Học viện Tài chính. Việc thành lập Khoa Tài chính quốc tế năm 2002 là sự tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chuyên ngành Tài chính quốc tế mà trước đây đã từng được đào tạo tại Trường Đại học Tài chính- Kế toán với tên gọi là chuyên ngành Tài chính đối ngoại (Mã số chuyên ngành: 08). Những ngày đầu mới thành lập, Khoa có 03 bộ môn: Bộ môn Tài chính quốc tế, Bộ môn Kinh tế quốc tế (có các môn học Kinh tế quốc tế, Kinh tế Vi mô, Marketing) và bộ môn Thống kê và phân tích dự báo (có các môn học thống kê  phân tích dự báo và Kinh tế vĩ mô)

Năm 2003 Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo chuyển sang Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, Khoa Tài chính còn 03 Bộ môn: Bộ môn Tài chính quốc tế, Bộ môn Kinh tế quốc tế (có môn học Kinh tế quốc tế và Marketing) và Bộ môn Kinh tế học (có môn Kinh tế Vi mô và Kinh tế vĩ mô)

Năm 2006 Bộ môn Marketing chuyển sang Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính quốc tế có: bộ môn Tài chính quốc tế, bộ môn Kinh tế quốc tế và Bộ môn Kinh tế học.

Năm 2012 Bộ môn Kinh tế học chuyển sang Khoa Kinh tế, Khoa Tài chính quốc tế có Bộ môn Tài chính quốc tế và bộ môn Kinh tế quốc tế

Năm 2013 bộ môn Tài chính quốc tế được tách ra thành 02 bộ môn, Khoa Tài chính quốc tế có 03 Bộ môn: Bộ môn Tài chính quốc tế, bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế và Bộ môn Kinh tế quốc tế

III.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 • Thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên chuyên ngành Tài chính quốc tế
 • Giảng dạy các chương trình đào tạo cử nhân cho các ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Ngôn ngữ Anh. Các môn học mà Khoa giảng dạy gồm:

1. Tài chính quốc tế

2. Tài chính quốc tế giảng bằng tiếng Anh

3. Quản trị vay và nợ nước ngoài

4. Quản trị đầu tư quốc tế

5. Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

6. Quản trị thanh toán quốc tế

7. Kinh tế quốc tế (gồm 2 học phần 1 và 2)

 • Tham gia đào tạo Sau đại học các chuyên ngành của Học viện Tài chính
 • Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, cả trong và ngoài Học viện. Chủ biên và tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học.

VI. Ban chủ nhiệm Khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Phó trưởng khoa (PT)

Vũ Duy Vĩnh

PGS.,TS

37557106

vuduyvinh@hvtc.edu.vn

 
Phó trưởng khoa

Lê Thanh Hà

TS   Thanhha75hvtc@gmail.com

          

Phó Trưởng khoa (Phụ trách)

      PGS.,TS. Vũ Duy Vĩnh

TS. Lê Thanh Hà

V. Giới thiệu về chuyên ngành đào tạo của Khoa

Khoa Tài chính quốc tế hiện nay có 01 chuyên ngành là chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã số chuyên ngành 08).

Mục tiêu đào tạo:

 • Trang bị kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính quốc tế, nắm chắc các nghiệp vụ liên quan đến tài chính quốc tế như: kinh doanh quốc tế (kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm…), thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, tỷ giá hối đoái; am hiểu các quy trình, nghiệp vụ về tài chính quốc tế, các quy trình quản trị dự án đầu tư quốc tế, quản lý dự án ODA, quản lý nợ, kế toán quốc tế, quản trị tài chính công ty đa quốc gia.
 • Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật quốc tế, thương mại quốc tế và các cam kết quốc tế về kinh tế.

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính quốc tế có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:
 • Kế toán tại các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài;
 • Quản trị tài chính tại các doanh nghiệp; quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia; quản trị tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quản trị tài chính tại các công ty xuất nhập khẩu;
 • Quản trị các công việc liên quan đến thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư quốc tế, tài chính – tín dụng quốc tế tại các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, công ty tài chính,…;
 • Có khả năng làm các công tác đàm phán, ký kết, quản lý việc thực hiện các Hiệp định và hợp đồng kinh doanh quốc tế tại các Bộ, Ngành như Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam,…;
 • Có khả năng làm việc tại các Ban quản lý các dự án có sử dụng vốn vay quốc tế, kể cả vay ưu đãi ODA của các Bộ, Ngành, địa phương; quản trị thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và có yếu tố nước ngoài;
 • Có khả năng làm việc tại các Ban hợp tác quốc tế của các Bộ, Ngành, các Sở ngoại vụ các địa phương;
 • Có khả năng làm việc tại các Cục thuế, Tổng cục thuế, Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, các Sở Tài chính về các vấn đề liên quan đến hợp tác thuế quốc tế; quản lý tài chính, quản lý thuế với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có yếu tố nước ngoài;
 • Có thể đảm nhận các công việc liên quan đến quản lý nợ và tài chính đối ngoại tại các cơ quan trung ương như: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, các Bộ, ngành chủ quản, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương;
 • Có khả năng làm cán bộ quản lý tài chính tại các cơ quan đại diện của các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài;
 • Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

VI. Thành tích của đơn vị

Khoa Tài chính quốc tế và các Bộ môn, các cá nhân trong khoa đã đạt được nhiều thành tích, và đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và nhiều Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo:

 • Khoa Tài chính quốc tế được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007 và được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011; Bằng khen Bộ trưởng năm 2013
 • Bộ môn Kinh tế quốc tế được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004 và được tặng huân chương Lao động hạng ba năm 2008; Bằng khen của Bộ trưởng năm 2013
 • Bộ môn Tài chính quốc tế được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 và năm 2011 và được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2007
 • Bộ môn Kinh tế học được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006 và được tặng huân chương Lao động hạng ba năm 2009.
 • Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế được tặng Bằng khen Bộ trưởng năm 2014.
img Vũ Duy Vĩnh

Chức vụ: Phó khoa (PT) -Trưởng BM Kinh tế quốc tế

Học hàm, học vị: PGS.TS

ĐCCQ:

Email: vuduyvinh@hvtc.edu.vn

img Lê Thanh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Phó BM Quản trị Tài chính quốc tế (PT)

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: Thanhha75hvtc@gmail.com

img Nguyễn Thị Minh Tâm

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS.,TS

ĐCCQ:

Email: nguyenthiminhtam@hvtc.edu.vn

img Bùi Thị Nguyệt Dung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: buithinguyetdung@hvtc.edu.vn

img Lương Ánh Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: luonganhhoa@hvtc.edu.vn

img Phạm Quỳnh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: phamquynhmai@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Phương Mai

Chức vụ: Phó trưởng BM Tài chính quốc tế

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: tranthiphuongmai@hvtc.edu.vn

img Vũ Việt Ninh

Chức vụ: Trưởng BM Tài chính quốc tế

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: vuvietninh@hvtc.edu.vn

img Cao Phương Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: Caophuongthao@hvtc.edu.vn

img Đào Duy Thuần

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: daoduythuan@hvtc.edu.vn

img Lê Thị Mai Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: maianhtcqt@gmail.com

img Nguyễn Đình Dũng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: Nddung2003@gmail.com

img Phí Thị Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: phithuhuong@gmail.com

img Đào Thị Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: haohvtc@yahoo.com

img Hoàng Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Kinh tế Quốc tế

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: duyman1317@gmail.com

img Hà Thị Liên

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: halienktqt@gmail.com

img Vũ Thị Bạch Tuyết

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS.,TS

ĐCCQ:

Email: Bachtuyet2010@gmail.com

img Đinh Trọng Thịnh

Chức vụ: Trưởng BM Quản trị Tài chính quốc tế

Học hàm, học vị: PGS.,TS

ĐCCQ:

Email: Dinhthinh57@yahoo.com

img Phan Tiến Nam

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế

Học hàm, học vị: Ths.,NCS

ĐCCQ:

Email: phantiennam@hvtc.edu.vn

img Đặng Lê Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Phạm Thị Kim Len

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: Kimlen88.hvtc@gmail.com

img Dương Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: duongducthang.hvtc@gmail.com

img Phạm Thị Lan Anh

Chức vụ: Chuyên viên chính

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email:

Trở về đầu trang