MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán

  • Địa chỉ: Số 53E, Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.39334574
  • Hòm thư: ttbdtv.hvtc@gmail.com
  • Fax: 024.39334574
  • Website: http://hvtc.edu.vn/fatc

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 3576/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2006, trụ sở tại số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1. Giới thiệu

  • Tên đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng & Tư vấn Tài chính Kế toán

  • Văn phòng: Số 53E, Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội

  • Tel/Fax: 024.39334574: 024. 37346300: 024. 37346301: 024. 39334953.

  • Email: ttbdtv.hvtc@gmail.com  Website: http//www.aof.vn

2. Quá trình thành lập và phát triển

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 3576/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2006, trụ sở tại số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Theo Quyết định 1007/QĐ-HVTC ngày 25/12/2006 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán:

Khởi đầu với 06 cán bộ viên chức 01 giám đốc phụ trách chung qua 14 năm hoạt động  đến nay TT đã phát triển với đội ngũ 9 cán bộ viên chức, trong đó: học vị TS: 01cán bộ; Ths:08 cán bộ.

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán hiện nay đã và đang thực hiên đào tạo trên 50 chương trình về lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng, tài chính - kế toán công …

TT là một trong những đơn vị hàng đầu trong nước về đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng, thẩm định giá, nghiệp vụ đấu thầu, bồi dưỡng chủ tài khoản - kế toán cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý xã, phường, thị trấn…  Ngoài các khóa đào tạo ngắn hạn liên tục tại Hà Nội, Trung tâm đã mở rộng địa bàn tổ chức các khóa đào tạo ra 64 tỉnh thành trong cả nước, trở thành đối tác quan trọng với 50 Sở Tài chính và 30 Cục thuế các tỉnh, cung cấp các chương trình đào tạo cao cấp về Quản lý tài chính tới các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn. Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035 trở thành đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các chuyên gia phân tích tài chính và dịch vụ bồi dưỡng cao cấp về tài chính kế toán cho xã hội.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Làm đầu mối quản lý các hoạt động dịch vụ bồi dưỡng, tư vấn của Học viện.

- Trực tiếp tổ chức cung cấp các dịch vụ bồi dưỡng, tư vấn ra bên ngoài Học viện.

4. Ban lãnh đạo Trung tâm

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

P. Giám đốc (PT)

Ngô Văn Hậu

Tiến sỹ

 

Ngohau1982@gmail.com

 
P. Giám đốc

Bế Thị Thanh Loan

Thạc sỹ   quesahvtc@yahoo.com

* Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo:

Các Phó giám đốc Trung tâm: 

- Phó giám đốc (Phụ trách) TT: Ngô Văn Hậu - chủ tịch công đoàn TT

TS. Ngô Văn Hậu

Ths. Bế Thị Thanh Loan

 

5. Thành tích của đơn vị

- Đơn vị 14 năm liền đạt tiêu chuẩn danh hiệu “ Tập thể đơn vị xuất sắc”,

 Bằng khen bộ trưởng trong các năm học:

 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014.

Trở về đầu trang