MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Tại chức

  • Địa chỉ: Số 53E Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024 733 8681
  • Hòm thư: khoataichuc@hvtc.edu.vn
  • Fax: 04. 37 338 681
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Được thành lập ngày 8 tháng 4 năm 1968

I. Mục giới thiệu

1. Tên đơn vị: Khoa Tại chức

- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ:  024 733 8680; 024 733 8681

- Email: khoataichuc@hvtc.edu.vn

- Fax: 0243.7.338.681

- Website: http://hvtc.edu.vn/khoataichuc 

2. Quá trình thành lập và phát triển

- Khoa Tại chức được thành lập ngày 8 tháng 4 năm 1968.

- Tổng số cán bộ, giảng viên trong Khoa hiện tại: 09 người, trong đó có 1 Phó Giáo sư, tiến sĩ; 4 thạc sĩ; 4 giảng viên kiêm chức.

- Trưởng Khoa qua các thời kì:

+ Thầy giáo Dương Minh Thi (1968-1972)

+  Thầy giáo Trần Hữu Trinh (1972-1976)

+  Thầy giáo Trần Hữu Lộc (1976-1980)

+  PGS.TS.NGƯT Lê Gia Lục (1981-1986)

+  GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa (1986-1990)

+  NGƯT Lê Văn Hảo (1991-1996)

+  ThS Nguyễn Thị Đoan Trang (1997-2004)

+  ThS Đặng Văn Rĩnh (2005-1/2013)

+  PGS.TS Lê Xuân Trường (10/2013-Nay)

- Phó trưởng khoa qua các thời kì:

- ThS. Đặng Văn Rĩnh (1996-2004)

- NGƯT Nguyễn Xuân Tú (1993-2002)

- CN Trần Thị Chiên (Phụ trách) (1/2013-9/2013)

- ThS Nguyễn Quốc Tuấn (2004-5/2018)

- ThS Nghiêm Thị Thủy (2013-2017)

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng và triển khai kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

- Xây dựng kế hoạch và điều hành quá trình giảng dạy, học tập cho các lớp sinh viên hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện và các Trung tâm (Trường) đăng cai mở lớp, quản lý việc thực hiện quy chế và quy trình đào tạo Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

4. Giới thiệu Ban chủ nhiệm Khoa

Ban chủ nhiệm Khoa Tại chức:

- Phó Trưởng khoa (PT):

Ths. Hồ Xuân Đông

+ Họ tên: Hồ Xuân Đông

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ

+ Số điện thoại cố định: 0243.7.338.681

+ Email: donghx.hvtc@gmail.com

5. Phân công nhiệm vụ từng người trong Ban Lãnh đạo.

Phó Trưởng khoa: Hồ Xuân Đông

+ Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học hàng năm theo kế hoạch chung của Học viện và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

+ Lập kế hoạch và quản lý tổ chức việc học bù, học lại.

+ Tổ chức làm giấy báo giảng, giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp theo Quyết định giao nhiệm vụ hàng năm của Giám đốc Học viện.

+ Theo dõi số sinh viên đang học, báo cáo đợt học, quản lý thực hiện các hợp đồng đào tạo và đôn đốc thu nộp học phí các lớp do Khoa quản lý theo đúng quy định của Học viện.

+ Theo dõi, quản lý toàn bộ tài sản của Khoa và của Học viện.

+ Tổng hợp báo cáo các kỳ học, phân loại sinh viên hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học hàng năm, lưu giữ tài liệu và bài thi tốt nghiệp.

+ Duyệt, tổ chức lưu giữ hồ sơ tuyển sinh và kiểm tra văn bằng đầu vào các lớp, các khóa sinh viên.

+ Tổ chức quản lý đề thi các môn học và tham gia các công tác thanh tra đào tạo của Học viện.

+ Theo dõi tổ chức thi lại ở các đơn vị liên kết, phân công và kiểm tra cán bộ, giáo viên coi thi các lớp của Khoa quản lý.

+ Kiểm tra tình hình phân công và thực hiện kế hoạch giảng dạy, chấm thi, trả bài, trả điểm của các Bộ môn.

+ Giải quyết việc miễn học, miễn thi, xác nhận sinh viên đang học các lớp, các khóa và kết quả học tập của sinh viên hàng năm và các năm, xác minh văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức.

Thành tích của Khoa

- Tập thể Khoa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- 04 cán bộ, giảng viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

- Nhiều lượt cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng và các phần thưởng cao quý khác.

II. Mục nhân sự

- Lãnh đạo Khoa (0243.7.338.680 - 0243.7.338.681)

+ Phó Trưởng khoa (PT): ThS Hồ Xuân Đông

- Chi bộ Khoa (0243.7.338.681)

- Công đoàn Khoa (0243.7.338.680)

+ Phó Chủ tịch: Lê Thanh Xuân

- Giáo viên chủ nhiệm và kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm (0243.7.338.682)

+ Nguyễn Thị Quyến

+ Đàm Kim Hồng

+ Lê Thanh Xuân

+ Nguyễn Đức Chính

- Bộ phận cán bộ giáo vụ Khoa (0243.7.338.682)

+ Đàm Kim Hồng

+ Lê Thanh Xuân

- Bộ phận tài chính và văn thư, hành chính (0243.7.338.682)

+ Nguyễn Đức Chính

 

Trở về đầu trang