MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Văn phòng Đảng ủy

  • Địa chỉ: Phòng 310 tầng 3 nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.3520.348
  • Hòm thư: dangdoan@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Ban Công tác chính trị của Học viện Tài chính trước đây là Phòng tuyên huấn thuộc Đại học Tài chính - Kế toán Hà nội được thành lập theo quyết định số 120/2001/QĐ- TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 310 tầng 3 nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  • Điện thoại: 04.3520.348

  • Địa chỉ Mail: dangdoan@hvtc.edu.vn

Lãnh đạo:

Trưởng ban - Chánh Văn phòng Đảng ủy:

     

        Ths.Trương Văn Quý     

Phó Trưởng ban:

TS. Lương Quang Hiển  

I/ Quá trình hình thành và phát triển

Ban Công tác chính trị của Học viện Tài chính trước đây là Phòng tuyên huấn thuộc Đại học Tài chính - Kế toán Hà nội được thành lập theo quyết định số 120/2001/QĐ- TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Công tác chính trị gồm 03 bộ phận và thực hiện 03 nhiệm vụ chính như sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và sinh viên.

2. Trang trí, khánh tiết, chụp ảnh.

3. Công tác văn phòng: Đảng, Công đoàn và Đoàn TN Học viện.

-  Ngày 07/8/2008, Khối Văn phòng Đảng - Đoàn được thành lập trên cơ sở tách ra từ Ban công tác chính trị của Học viện.

- Bộ phận tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và sinh viên được chuyển về Ban Quản lý sinh viên. Do vậy, Ban Quản lý sinh viên trước đây được đổi tên là Ban Công tác Chính trị và Sinh viên.

- Bộ phận trang trí, khánh tiết, chụp ảnh được chuyển về Văn phòng Học viện.

II/ Cơ cấu, tổ chức

* Khối Văn phòng Đảng - Đoàn là đơn vị làm công tác Đảng và Đoàn thể bao trùm toàn Học viện với 07 CBVC, trong đó có 03 nữ chiếm 42,8% tổng số CBVC của đơn vị. Khối Văn phòng Đảng - Đoàn gồm 03 bộ phận: Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn thanh niên Học viện. 

- Khối Văn phòng Đảng - Đoàn gồm có Trưởng ban, Phó trưởng ban và một số viên chức.  

- Trưởng ban Khối Văn phòng Đảng - Đoàn do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trưởng ban là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Học viện về việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị được giao.

- Phó trưởng ban Khối Văn phòng Đảng - Đoàn do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó trưởng ban là người tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về những công việc được Trưởng ban phân công.

III/ Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

 1. Thực hiện công tác văn phòng: Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn thanh niên Học viện với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn và Điều lệ Đoàn TN trong đơn vị hành chính sự nghiệp.  

 2. Tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ - Ban chấp hành Đảng bộ Học viện, BTV - BCH Công đoàn Học viện và BTV - BCH Đoàn TN Học viên.

 3. Trực tiếp giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng, Công đoàn và Đoàn TN Học viện theo thẩm quyền.

 4. Tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, Hội thi....

 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

IV/ Thành tích

Khối Văn phòng Đảng – Đoàn là đơn vị có truyền thống đoàn kết, gương mẫu, tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua trong Học viện và luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ khi thành lập đến nay, đơn vị liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ trong trong sạch vững mạnh và tập thể Công đoàn vững mạnh xuất sắc, trong đó: Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen (2008, 2010); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2012).

Tải Đề án MÔ HÌNH KẾT NỐI CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Trở về đầu trang