MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Lý luận Chính trị

  • Địa chỉ: phòng 110 nhà Hiệu bộ Học vịên Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội
  • Điện thoại: 0438385507/110
  • Hòm thư: thachvanthanh@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Khoa Lý luận Chính trị thành lập theo quyết định số 435/ QĐ-HVTC ngày 7 tháng 5 năm 2008 của Giám đốc Học viện Tài chính, trên nền tảng của khoa Mác- Lê Nin thành lập năm 1963 và Khoa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành lập theo quyết định số 1237/ QĐ- BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

1. Tên đơn vị: Khoa lý luận chính trị

  • Địa chỉ: phòng 110 nhà Hiệu bộ Học vịên Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ liêm, Thành phố Hà nội.
  • Số điện thoại: 0438385507 - 110.

2. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa lý luận chính trị thành lập theo quyết định số 435/ QĐ-HVTC ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Giám đốc Học viện Tài chính, trên nền tảng của khoa Mác- Lê Nin thành lập năm 1963 và Khoa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành lập theo quyết định số 1237/ QĐ- BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

3.​ Chức năng nhiệm vụ

Khoa lý luận chính trị có nhiệm vụ về giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn khoa học lý luận chính trị Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh.

Đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa: 40 ( 01 phó giáo sư, 11 TS, 25 ThS, 14 Giảng viên chính, 04 giảng viên đang theo học lớp NCS ở ngoài Học viện).

4. Ban chủ nhiệm khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Vũ Thị Vinh

PGS.,TS

37540651

vuthivinh@hvtc.edu.vn

Vuvinh1967@yahoo.com

Phó trưởng khoa Cao Thị Thảo Thạc sỹ 22108555

thaotthcm@gmail.com

caothithao@hvtc.edu.vn

  

  Trưởng khoa

PGS.,TS Vũ Thị Vinh

Phó khoa:

 ThS. Cao Thị Thảo

5. Các môn học giảng dạy của khoa:

   -  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin

   -  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

   - Bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh

   - Xã hội học

   - Lịch sử các Học thuyết kinh tế

   - Cơ sở văn hóa Việt Nam

6. Những thành tích chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác

    - Nhiều năm qua khoa liên tục giảng dạy, NCKH và hướng dẫn cho các hệ sinh viên Học viện Tài chính: Hệ đại học chính quy tập trung, hệ đại học tại chức, hệ đại học văn bằng 2, hệ liên thông đại học trong và ngoài nước. Giảng dạy và NCKH cho các lớp cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào theo khối lượng đào tạo của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện tài chính.

   - Công trình nghiên cứu khoa học: hàng năm khoa tổ chức hội thảo khoa học trong khối giáo viên, hướng dẫn sinh viên NCKH dự thi cấp khoa cấp Học viện đạt giải cao. Hướng dẫn sinh viên dự thi Olimpic các môn khoa học Mác- Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt giải nhì khu vực phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các bộ môn tổ chức hội thảo, biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tổ chức thi sinh viên giỏi năm học. Đã bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp bộ và cấp Học viện.

Thành tích đạt được về các danh hiệu thi đua:

   Tập thể:

   + Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

    Bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin năm 1998, 2008

    Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam năm 2002, 2008

    Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh năm 2002, 2011.

  Tập thể khoa và các bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu Bằng khen Bộ trưởng và tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ.

   Cá nhân:

   - 01 Đồng chí được tặng Huân chương lao động hạng 3

   - 01 Đồng chí được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc

   - 09 Đồng chí được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

   - 12 đồng chí được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

   - 18 Đồng chí được tặng Huy chương vì sự nghiệp Tài chính

   - 15 Đồng chí được tặng danh hiệu CSTĐ ngành Tài chính

   Tập thể đơn vị khoa và bộ môn:

   Cá nhân: Hàng năm có 70% giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 30% giáo viên đạt danh hiệu bằng khen Bộ trưởng và CSTĐ ngành Tài chính.

img Đoàn Thị Hải

Chức vụ: Phó trưởng BM NNLCB của Chủ nghĩa Mác- Lênin

Học hàm, học vị: ThS-GVC

ĐCCQ:

Email: doanthihai@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Hoài Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: Hoaianh1883@yahoo.com

img Vũ Thị Vinh

Chức vụ: Trưởng khoa, phó BM NNLCB của CN Mac Lenin

Học hàm, học vị: PGS.,TS-GVC

ĐCCQ:

Email: Vuvinh1967@yahoo.com

img Đặng Thị Thu Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: thugianghvtc@gmail.com

img Hoàng Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: hoanghonghanhhy@gmail.com

img Nguyễn Thị Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS-GVC

ĐCCQ:

Email: Haonguyen26462@yahoo.com

img Đỗ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: Thuhien.spbg@gmail.com

img Vương Thúy Hợp

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: thanhhop@gmail.com

img Vũ Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

Học hàm, học vị: Ths- Giảng viên chính

ĐCCQ:

Email:

img Dương Quốc Quân

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email:

img Vũ Thị Hồng Thắm

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: vuthihongthamhvtc@gmail.com

img Nguyễn Hoài Thương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: thuongthuong27101989@gmail.com

img Nguyễn Thị Huyền Thương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: Nguyenhuyenthuong1982@gmail.com

img Phạm Quỳnh Trang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: phamquynhtrang45@yahoo.com.vn

img Nguyễn Thị Tú

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS-GVC

ĐCCQ:

Email: Nguyenthitu221067@gmail.com

img Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email: leotuanhvtc@gmail.com

img Phạm Mậu Tuyển

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS-GVC

ĐCCQ:

Email:

img Phạm Thị Xinh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: Phamthixinhhvtc@gmail.com

img Phan Thị Thoa

Chức vụ: Phó trưởng BM ĐLCM của ĐCSVN

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: phanthoahvtc@gmail.com

img Lương Quang Hiển

Chức vụ: Phó trưởng BM Lịch sử Đảng CS VN và TT HCM - Phó Trưởng Ban chuyên trách CT Đảng

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: quanghien78@gmail.com

img Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: Anhnguyenngoc188@gmail.com

img Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: nguyenthihang@hvtc.edu.vn

img Bùi Xuân Hóa

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: buihoa1989hvtc@gmail.com

img Đặng Thị Huế

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: danghuehvtc@gmail.com

img Lê Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: lenhung89.hnue@gmail.com

img Nguyễn Thanh Quý

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: thanhquyhvtc@gmail.com

img Vũ Bá Thể

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS.TS

ĐCCQ:

Email:

img Trần Phương Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img Hà Quý Tình

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS.,TS

ĐCCQ:

Email: tinhlinh173@yahoo.com.vn

img Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phụ trách BM TT HCM

Học hàm, học vị: Ths-GVC

ĐCCQ:

Email: hien2n@gmail.com

img Cao Thị Thảo

Chức vụ: Phó trưởng khoa-Phó BM TT HCM

Học hàm, học vị: Ths-GVC

ĐCCQ:

Email: thaotthcm@gmail.com

img Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS-GVC

ĐCCQ:

Email: nguyenhanh1975@yahoo.com.vn

img Nguyễn Bằng Đăng Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: dangngoc1310@gmail.com

img Dương Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: cuclinh2209@gmail.com

img Đinh Công Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS-GVC

ĐCCQ:

Email:

img Vũ Thị Thanh Tình

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: tinhhvtc11@gmail.com

img Phạm Trọng Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths-GVC

ĐCCQ:

Email: phamduyanhhvtc@gmail.com

img Thạch Văn Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

Trở về đầu trang