MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Tài chính Công

  • Địa chỉ: Học viện Tài chính số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 0243291799
  • Hòm thư: khoatcc@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn/

Khoa Tài chính công tiền thân là Khoa Tài chính ngân sách được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Trường Cán bộ Tài chính - Ngân hàng nay là Học viện tài chính, năm 1963.

Khoa Tài chính công tiền thân là Khoa Tài chính ngân sách được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Trường Cán bộ Tài chính - Ngân hàng nay là Học viện tài chính, năm 1963.

1. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Tài chính công tiền thân là Khoa Tài chính ngân sách được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Trường Cán bộ Tài chính - Ngân hàng nay là Học viện tài chính, năm 1963.

Giai đoạn 1965 - 1973: Khoa Tài chính ngân sách; các chuyên ngành đào tạo gồm Ngân sách nhà nước; Thu quốc doanh và Thuế; Cấp phát và cho vay vốn đầu tư XDCB.

Giai đoạn 1973 - 1983: Khoa Tài chính; các chuyên ngành đào tạo gồm Ngân sách nhà nước; Thu ngân sách nhà nước; Cấp phát và cho vay vốn đầu tư XDCB; Tài chính công nghiệp; Tài chính Nông nghiệp; Tài chính Thương nghiệp; Tài chính XDCB.

Giai đoạn 1983 - 1995: Khoa Tài chính ngân sách; các chuyên ngàn đào tạo gồm Ngân sách nhà nước; Thu ngân sách nhà nước; Bảo hiểm; Quản lý Kho bạc nhà nước.

Giai đoạn 1995 - 1998: Khoa Tài chính nhà nước; các chuyên ngàn đào tạo gồm Quản lý tài chính nhà nước; Thuế Nhà nước; Tài chính quốc tế.

Giai đoạn 1998 - 2002: Khoa Tài chính nhà nước; các chuyên ngàn đào tạo gồm Quản lý tài chính nhà nước, Thuế Nhà nước.

Giai đoạn 2002 - nay: Khoa Tài chính công; các chuyên ngàn đào tạo gồm Quản lý tài chính công, Phân tích chính sách tài chính, Kế toán công.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo cán bộ tài chính có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành Quản lý tài chính công, Kế toán công, Phân tích chính sách tài chính và tham gia đào tạo các chuyên ngành khác của Học viện Tài chính.

Tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán của Học viện Tài chính.

Nghiên cứu khoa học lĩnh vực Tài chính - kế toán và kinh tế; biên soạn giáo trình và tài liệu của các môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhận.

3. Đội ngũ viên chức và cơ cấu tổ chức

Đội ngũ viên chức (tháng 12/2019): Tổng số có 35 viên chức; trong đó có 34 giảng viên và 01 viên chức văn phòng; 04 PGS, 18 TS, 13 NCS, 3 Thạc sĩ.

Khoa Tài chính công có 04 bộ môn: Bộ môn Tài chính - Tiền tệ; Bộ môn Quản lý Tài chính công; Bộ môn Phân tích chính sách tài chính; Bộ môn Kế toán công.

4. Ban chủ nhiệm khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Pham Ngọc Dũng PGS.,TS.NGƯT

0913562490

dung_phmngc@yahoo.com

Phó khoa

Bùi Tiến Hanh

Tiến sĩ

0913034920

buitienhanh@hvtc.edu.vn

GVCC.PGS.TS.NGƯT Phạm Ngọc Dũng

 

Phó trưởng khoa

GVCC.TS Bùi Tiến Hanh

5. Thành tích

Năm 1998 Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2001 Khoa được tặng Huân chương lao động hạng 3.

Nhiều năm Khoa được nhận danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc Bộ khen”.

6. Giới thiệu các chuyên ngành

6.1. Chuyên ngành Quản lý Tài chính công (Mã số 01)

6.1.1. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ quản lý tài chính công của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức cho sinh viên để thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ quản lý tài chính công.

6.1.2. Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cải cách tài chính công ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn về quản lý tài chính công được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các cấp chính quyền nhà nước, các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

1. Trở thành công chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các cơ quan quản lý tài chính - ngân sách của các cấp chính quyền nhà nước như Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước huyện; Tổng cục Thuế, Cục Thế, Chi cục thế; Tổng cục Hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện; Dự trữ Nhà nước…

2. Trở thành công chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các cơ quan nhà nước trực thuộc các cấp chính quyền nhà nước như Văn phòng Quốc hội; Văn phòng chính phủ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp chính quyền địa phương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước trực thuộc các Bộ và cơ quan ngang, các cơ quan nhà nước khác ở trung ương; các Sở và các cơ quan nhà nước khác ở cấp tỉnh; các Phòng và các cơ quan nhà nước khác ở cấp huyện...

3. Trở thành công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam…

4. Trở thành viên chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công như giáo dục - đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa thông tin; phát thanh, truyền hình, thông tấn; thể dục thể thao; bảo vệ môi trường; kinh tế… như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện, nhà xuất bản, truyền hình Việt Nam và truyền hình ở các địa phương…

5. Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên về quản lý tài chính công tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học trên phạm vi cả nước như các học viện, các viện nghiên cứu, các đại học, trường đại học...

6. Trở thành chuyên gia tư vấn về quản lý tài chính công cho các cấp chính quyền nhà nước, các bộ, các cơ quan nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, các tổ chức quốc tế…

6.2. Chuyên ngành Kế toán công (Mã số 23)

6.2.1. Mục tiêu đào tạo

Kế toán công là nhằm đào tạo các cán bộ chuyên môn chuyên sâu, cán bộ quản lý và nghiên cứu có trình độ đại học trở lên nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực công.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công được trang bị kiến thức sâu rộng cả lý thuyết lẫn thực tiễn, cả nghiên cứu lẫn thực hành về ngành kế toán, tài chính, trong đó trọng tâm vào lĩnh vực kế toán, tài chính công.

6.2.2. Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên có thể linh hoạt và chủ động thích ứng được với hầu hết các khu vực và lĩnh vực nghề nghiệp trên thị trường lao động.

1. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công không những có rất rất nhiều cơ hội trong thị trường lao động trong nước, mà còn có nhiều cơ hội tại thì trường lao động quốc tế, tương lai gần sinh viên Kế toán công hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một trong những thành viên cốt cán nghiên cứu triển khai dự án chuẩn mực Kế toán công và Tổng kế toán Nhà nước ở Việt Nam.

2. Đồng thời, sinh viên Kế toán công cũng hoàn toàn có thể trở thành cánh tay phải - người trợ lý đắc lực cho các chủ tài khoản ở chính quyền Trung ương và địa phương, và rất có thể , trong tương lai, chủ tài khoản sẽ là những sinh viên đã từng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công, người dẫn dắt, chi phối nền tài chính quốc gia.

6.3. Chuyên ngành Phân tích chính sách (Mã số 18)

6.3.1. Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Tài chính-ngân hàng, về khoa học xã hội.

Có đủ kỹ năng và năng lực phân tích để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp cao, có tính liên ngành trong phân tích chính sách tài chính; có khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp và phân tích tác động của chính sách tài chính đến các chủ thể trong nền kinh tế.

Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về nhân lực ngành Tài chính ngân hàng và có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

6.3.2. Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

1. Với khu vực nhà nước

Ở cấp Trung ương, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về thực thi và phân tích chính sách tại các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện nghiên cứu thuôc các bộ, ban ngành liên quan như Bộ Tài chính (Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc), Bộ Kế Hoạch đầu tư, Ngân hàng Nhà Nước, Bộ công thương…cũng như các Bộ, Ngành khác.

Ở cấp địa phương sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở Tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư, các Sở, Ban, Ngành ở địa phương là những cơ quan hành chính nhà nước liên quan lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Sinh viên cũng có chuyên môn để có thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương.

2. Với khu vực doanh nghiệp và các tổ chức ngoài nhà nước: Sinh viên chuyên ngành phân tích chính sách tài chính có thể làm phân tích tài chính và thẩm định dự án, quản lý dự án, chuyên viên phân tích đầu tư, phân tích tài chính tại các bộ phận kế hoạch, tài chính, tư vấn, hoạch định chiến lược của các Tổng công ty, các công ty và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Sinh viên chuyên ngành cũng có nhiều cơ hội làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty chứng khoán…

3. Ngoài ra sinh viên chuyên ngành cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, cũng như nhân viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính.

img Đỗ Đình Thu

Chức vụ: Trưởng BM Tài chính - Tiền tệ; Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: dodinhthu@hvtc.edu.vn

img Lê Thu Huyền

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Tài chính - Tiền tệ; Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: huyenhvtc.le@gmail.com

img Phạm Ngọc Dũng

Chức vụ: Trưởng khoa; Bí thư chi bộ

Học hàm, học vị: PGS.,TS

ĐCCQ: 0979098999

Email: phamngocdung@hvtc.edu.vn

img Vũ Quốc Dũng

Chức vụ: Giảng viên chính; Phó CT Công đoàn Khoa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: vuquocdung@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: huongnt@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: thuylinhhvtc@yahoo.com

img Nguyễn Thanh Giang

Chức vụ: Giảng viên; Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: chipchip1702@yahoo.com

img Nguyễn Thị Thương Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: nguyenthithuonggiang@hvtc.edu.vn

img Phùng Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: phungthanhloan@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Sơn Hải

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyensonhai@hvtc.edu.vn

img Lê Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: lethithuy@hvtc.edu.vn

img Hoàng Thị Chung

Chức vụ: Chuyên viên chính

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 0988 652 066

Email: hoangthichung@hvtc.edu.vn

img Bùi Tiến Hanh

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng bộ môn; GVCC

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ: 0913034920

Email: buitienhanh@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Hoàng Phương

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn Khoa Tài chính công; GVC

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: phamthihoangphuong@hvtc.edu.vn

img Đào Thị Bích Hạnh

Chức vụ: Phó trưởng BM Quản lý tài chính công; GVC

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: daobichhanh@hvtc.edu.vn

img Phạm Thanh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email: Phamthanhha@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Lan Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email: phamthilananh@hvtc.edu.vn

img Đặng Văn Duy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email: dangvanduy@hvtc.edu.vn

img Phạm Văn Hào

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: phamvanhao@hvtc.edu.vn

img Phạm Văn Liên

Chức vụ: Nguyên Phó giám đốc Học viện Tài chính; GVCC

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, NGUT

ĐCCQ:

Email: liendaotao@yahoo.com

img Hoàng Thị Thúy Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, NGƯT

ĐCCQ:

Email: nguyettaichinh@yahoo.com

img Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: nguyenthilan61@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Trọng Thản

Chức vụ: Trưởng khoa Sau đại học, Giảng viên kiêm chức; Giảng viên cao cấp

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý khoa học, Giảng viên kiêm chức; GVC

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: Nguyenthithuynga@hvtc.edu.vn

img Ngô Thanh Hoàng

Chức vụ: Phó trưởng Ban QLKH (PT), Trưởng Bộ môn Kế toán công; GVCC

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, NGƯT

ĐCCQ: 0912.792.999

Email: ngothanhhoang@hvtc.edu.vn

img Chúc Anh Tú

Chức vụ: Trưởng Ban HTQT, Phó trưởng Bộ môn Kế toán công; GVCC

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: chucanhtu@hvtc.edu.vn

img Võ Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Kế toán công; GVC

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: vophuonglan76@gmail.com

img Phạm Thu Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: thuhuyen17111984@yahoo.com

img Lê Văn Liên

Chức vụ: Giảng viên chính

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: levanlienhvtc@yahoo.co.jp

img Hy Thị Hải Yến

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email: hyhaiyen@hvtc.edu.vn

img Lê Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: ngocltb89@gmail.com

img Ngô Thị Thùy Quyên

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: ngothuyquyen@hvtc.edu.vn

img Lê Thanh Dung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: lethanhdung@hvtc.edu.vn

img Phạm Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email: phamthutrang@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Hồng Chỉnh

Chức vụ: Giảng viên kiêm chức

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: nguyenhongchinh@hvtc.edu.vn

img Vũ Sỹ Cường

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Phân tích chính sách tài chính (PT); GVCC

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: vusycuong@hvtc.edu.vn

img Hoàng Trung Đức

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: hoangtrungduc@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Giảng viên; Bí thư Liên chi đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: nguyenthithao@hvtc.edu.vn

Trở về đầu trang