MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Thanh tra Giáo dục

  • Địa chỉ: Phòng 210, Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04 37525171
  • Hòm thư: ttrgd@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Theo Quyết định số 1228B/QĐ-HVTC ngày 28/12/2010 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra giáo dục
I. Giới thiệu
- Điện thoại: 04 37525171
- Địa chỉ: Phòng 210, Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

II. Quá trình thành lập và phát triển

Ban Thanh tra Giáo dục của Học viện Tài chính được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2010. Cơ cấu cán bộ trong Ban bao gồm 01 trưởng Ban, 01 Phó trưởng Ban và 04 chuyên viên. Kể tự khi thành lập đến nay, Ban Thanh tra giáo dục đã hoàn thiện quy trình công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt đông trong Học viện. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã tham mưu, tư vấn kịp thời cho Giám đốc Học viện để điều chỉnh một số hoạt động trong Học viện theo đúng quy định của pháp luật. Ban Thanh tra giáo dục đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc đánh giá cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Quyết định số 1228B/QĐ-HVTC ngày 28/12/2010 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra giáo dục.

1. Chức  năng

Ban Thanh tra giáo dục là đơn vị thanh tra nội bộ thuộc Học viện Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Giám đốc Học viện nhằm đảm bảo thực hiện quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất các hoạt động của Học viện và việc thực hiện các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện phát động trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Tiếp nhận ý kiến phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục, kiến nghị Giám đốc Học viện giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được Giám đốc phê duyệt.

4. Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, quản lý cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của Ban Thanh tra giáo dục.

5. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ cho Giám đốc Học viện; báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Quyền hạn

1. Yêu cầu các đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra.

2. Niêm phong tài liệu, vật chứng làm căn cứ cho việc kết luận, xử lý.

3. Kiến nghị Giám đốc Học viện trưng cầu giám định.

4. Lập biên bản thanh tra.

5. Kết luận cuộc thanh tra và kiến nghị với Giám đốc Học viện các biện pháp xử lý đối với những sai phạm; công bố kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát sau khi Giám đốc Học viện phê duyệt.

VI. Ban lãnh đạo

Phó trưởng ban

Ths.Vũ Huy Thành

TT

Họ và tên

Công việc đảm nhận

Mô tả công việc

1

Ths.Vũ Huy Thành

Email: vuhuythanh@hvtc.edu.vn

CQ: 04 37525171

04 38385507 – 206

 

  1. Phó trưởng Ban
  2. Bí Thư chi bộ

- Thực hiện các công việc được Giám đốc Học viện giao trực tiếp hoặc ủy quyền.

- Trực tiếp điều hành công tác thanh tra, kiểm tra về: Các cuộc vận động; Kiểm tra thường xuyên (giờ làm việc, giờ lên lớp; kiểm tra thi học kỳ…); Tuyển dụng; Đào tạo; công tác quản lý sinh viên và công tác thu, chi tài chính; Kiểm tra sau tuyển sinh; Thi đua khen thưởng; NCKH; Quản lý & sử dụng tài sản; Khiếu nại tố cáo; HTQT.

V. Thành tích của đơn vị:

* Thành tích Tập thể:

- Năm 2010 -  2011: Được Bộ Tài chính tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2011 – 2012: Được Bộ Tài chính tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng.

- Năm 2012 -2013: Được Bộ Tài chính tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Năm 2013 – 2014: Được Bộ Tài chính tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm học 2014-2015: Đề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng.

* Thành tích cá nhân:

– Toàn thể cán bộ, viên chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã đạt được danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở nhiều năm liền, 03 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen và danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành Tài chính, 02 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng

Trở về đầu trang