MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Tài chính

 • Địa chỉ: Phòng 205, nhà Hiệu bộ, cơ sở Học viện Tài chính tại số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 0438.386.867/205
 • Hòm thư: bqlda@hvtc.edu.vn
 • Fax:
 • Website: http://hvtc.edu.vn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Tài chính (sau gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị thuộc Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-HVTC ngày 29/12/2009 của Giám đốc Học viện Tài chính.

I. Giới thiệu về Ban Quản lý dự án

 • Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Tài chính
 • Địa chỉ: Phòng 205, nhà Hiệu bộ, cơ sở Học viện Tài chính tại số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại:  0438386867 - số máy lẻ:  205
 • Email:  bqlda@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Tài chính (sau gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị thuộc Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-HVTC ngày 29/12/2009 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Ban Quản lý dự án hiện nay có 03 cán bộ chuyên trách (gồm: 02 kỹ sư xây dựng; 01 cử nhân kinh tế) và 02 cán bộ kiêm nhiệm.

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Quản lý dự án có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức quản lý và điều hành việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Học viện Tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Học viện giao và quyền hạn do Giám đốc Học viện ủy quyền. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Học viện theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được ủy quyền.

IV. Giới thiệu Ban Lãnh đạo

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng ban

Nguyễn Vũ Việt

PGS.,TS

0438386867-205          

 

Phó trưởng ban chuyên trách

Đặng Ngọc Ninh

Kĩ Sư

0438386867-205          

ninh.hvtc@gmail.com

V. Phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo

Trưởng ban 

PGS.,TS. Nguyễn Vũ Việt

 • Phụ trách chung, phụ trách công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ. Tổ chức quản lý điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Giám đốc Học viện giao.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác khen thưởng, kỷ luật, phòng chống tham nhũng trong đơn vị, công tác tài chính, đối ngoại, phân khai điều chỉnh các nguồn vốn, kế hoạch triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Phó Trưởng ban

Kỹ sư Đặng Ngọc Ninh

 • Giúp Trưởng ban điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án, theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các bộ phận chức năng trong đơn vị.
 • Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; Quy hoạch xây dựng; Quản lý, giám sát dự án; Thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán; Đấu thầu, hợp đồng tư vấn, xây dựng; Kỹ thuật đầu tư xây dựng; Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án; An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; Tạm ứng, thanh toán, quyết toán A-B và quyết toán dự án hoàn thành; Thực hiện các báo cáo theo quy định.

VI. Thành tích của đơn vị:

 • Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học - Học viện Tài chính; công tác thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Dự án xây dựng mở rộng Học viện Tài chính (Dự án đã được bàn giao chủ đầu tư về Ban Quản lý các dự án ĐTXD và MSTT thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính từ 15/7/2012).
 • Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 9,0 trên 11,5 ha diện tích đất dự án tại phường Đức Thắng.
Trở về đầu trang