MENU

Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Học viện Tài chính (Dự kiến)

Thứ tư, 12/06/2024 - 9:35
Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Học viện Tài chính (Dự kiến) như sau:

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Địa điểm

  1.  

01/7/2024

( Thứ hai)

 

( 1). Hạn cuối cùng HĐGSCS nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký xét công nhận đạt chức danh GS, PGS tại Ban QLKH ( 03 bộ hồ sơ).

( 2). Hạn cuối cùng Ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS lên trang thông tin điện tử của HĐGSNN.

 

  1. Tổ giúp việc

(HĐ GSCS)

  1. HĐGSNN

 

+ P317 - Nhà Hiệu Bộ, HVTC

+ Trang TTĐT của HĐGSNN

  1.  

Từ 03/7 - 08/7/2024

(Thứ tư - Thứ hai)

 

- Gửi Hồ sơ ƯV đến các thành viên của  HĐGSCS và các GS bên ngoài được mời thẩm định

 

Tổ giúp việc của HĐGSCS

 

Các Thành viên thẩm định

  1.  

 

 

18/7/2024

(Thứ năm)

 

HĐGSCS họp phiên 1:

- Ba người thẩm định đọc lý lịch trích ngang của các ƯV; Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ đánh giá từng Hồ sơ của ƯV;

- Biểu quyết danh sách những ƯV đủ tiêu chuẩn trình bày báo cáo khoa học tổng quan tại Hội đồng;

 

 

 

Chủ tịch HĐGSCS

 

 

Hội trường A1 - Học viện Tài chính

  1.  

 

19/7/2024

( Thứ sáu)

 

 

HĐGSCS họp phiên 2:

- Các ƯV trình bày báo cáo khoa học tổng quan. HĐ phối hợp với cơ sở đào tạo kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của UV. Hội đồng trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan đến chuyên môn của UV.

- Biểu quyết công khai thông qua danh sách những người đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm; Bỏ phiếu kín các ƯV đạt tiêu chuẩn;  Thông qua Nghị quyết của phiên họp.

- Rút kinh nghiệm về các vấn đề trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại Hội đồng xét chức danh GS, PGS cấp cơ sở.

 

 

 

Chủ tịch HĐGSCS

 

 

Hội trường A1 - Học viện Tài chính

  1.  

22/7/2024

(Thứ hai)

Công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện về kết quả xét công nhận chức danh GS, PGS 2024

HĐGSCS

Trang TTĐT HVTC

  1.  

06/8/2024

(Thứ ba)

Hạn cuối cùng HĐGSCS gửi toàn bộ hồ sơ xét công nhận đạt chức danh GS, PGS về HĐGSNN

HĐGSCS

HĐGSNN

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Học viện Tài chính

Số lượt đọc: 3055


Trở về đầu trang