MENU

Thông báo V/v Đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2023

Thứ tư, 22/03/2023 - 15:38
Số: 09/HVTC-QLKH ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ công văn số 18/HĐGSNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà Nước;

Nay, Học viện Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

- Thông báo đến toàn thể các cán bộ, viên chức, giáo viên trong đơn vị có đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu  đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2023 đăng ký với gửi về Ban Quản lý Khoa học;

- Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2023

- Kinh phí Thẩm định hồ sơ:

+ Đối với ứng viên đăng ký GS: 7.000.000 đ

+ Đối với ứng viên đăng ký PGS: 5.000.000 đ

Mọi thông tin xin liên hệ với: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga - Ban QL Khoa học, phòng 317 (Nhà hiệu bộ); ĐT: 0869987986.

(Thông báo này kèm theo CV số 18/HĐGSNN ngày 16/2/2023, V/v thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023)

Ban QLKH

Số lượt đọc: 7590


Trở về đầu trang