MENU

Thông báo V/v Đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2024

Thứ sáu, 19/04/2024 - 10:56
Số: 01/HVTC-QLKH ngày 10 tháng 4 năm 2024

Căn cứ Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01 tháng 4 năm 2024 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà Nước;

Nay, Học viện Tài chính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị:

- Thông báo đến toàn thể các cán bộ, viên chức, giảng viên trong đơn vị có đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu  đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2024 đăng ký với Ban Quản lý Khoa học;

- Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2024

- Kinh phí thẩm định Hồ sơ:

+ Đối với ứng viên đăng ký Giáo sư: 7.000.000 đồng

+ Đối với ứng viên đăng ký xét Phó Giáo sư: 5.000.000 đồng

Mọi thông tin xin liên hệ với: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga - Ban Quản lý Khoa học, phòng 317 (Nhà Hiệu bộ); ĐT: 0869987986.

(Thông báo này kèm theo Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/ 4 /2024 về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà Nước)

Ban Quản lý Khoa học

Số lượt đọc: 5081


Trở về đầu trang