MENU

TB: v/v Lịch thi bổ sung kết thúc học phần/môn học Lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thứ sáu, 24/05/2024 - 9:5
Số: 80/TB-QLĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024

 Căn cứ Thông báo số 387/TB-HVTC ngày 25/3/2024 của Giám đốc Học viện Tài chính về lịch học và lịch thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, cải thiện điểm, học bù đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 132/CV-KT&QLCL ngày 23/5/2024 của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị lập lịch thi TNM bổ sung cho sinh viên thi kết thúc học phần/môn học lớp học lại, cải thiện điểm, học bù đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2023-2024;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi TNM bổ sung như sau:

STT

Học phần

/môn học

Số TC

Hình thức

thi

Ngày thi

Giờ thi

Thời gian làm bài

Hội trường

thi

1

Kinh tế lượng

3

TNM

02/6/2024

08h30

45’

106PM

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 4995


Tin đã đăng

Trở về đầu trang