MENU

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi bổ sung kết thúc HP/MH đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Thứ tư, 29/05/2024 - 8:54
Số: 83/TB-HVTC ngày 28 tháng 5 năm 2024

STT

Học phần

/môn học

 

Số TC

Lịch đã thông báo

Lịch thay đổi

Ngày thi

Giờ thi

Ngày thi

Giờ thi

1

Kinh tế lượng

3

02/6/2024

08h30’

03/6/2024

18h00’

Căn cứ Thông báo số 387/TB-HVTC ngày 25/3/2024 của Giám đốc Học viện Tài chính về lịch học và lịch thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, cải thiện điểm, học bù đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 80/TB-QLĐT ngày 24/5/2024 của Trưởng ban Quản lý đào tạo về Lịch thi bổ sung kết thúc HP/MH đối với lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 140/CV-KT&QLCL ngày 27/5/2024 của Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng về việc điều chỉnh lịch thi TNM bổ sung cho sinh viên;

Ban Quản lý đào tạo thông báo Lịch thi điều chỉnh bổ sung các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đối với các môn thi kết thúc HP/MH hình thức thi Trắc nghiệm máy Đợt 2, học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

Các thông tin khác liên quan đến Lịch thi đã lưu hành theo Thông báo số 80/TB-QLĐT của Trưởng ban Quản lý đào tạo ngày 24/5/2024 như Hình thức thi, Hội trường thi, thời gian làm bải không thay đổi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 5410


Tin đã đăng

Trở về đầu trang