MENU

TB: v/v Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên các hệ đào tạo

Thứ ba, 21/05/2024 - 16:55
Số: 693/TB-HVTC ngày 21 tháng 05 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-HVTC ngày 07/05/2024 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Quyết định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 đối với sinh viên các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 - 2025:

- Lịch học: Từ ngày 29/07 – 20/09/2024 (trừ thời gian nghỉ lễ).

- Hình thức tổ chức lớp học: Học lớp riêng, Học lớp ghép (ghép chéo buổi với lịch học chính khóa).

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 – 2025:

TT

Đối tượng sinh viên

đăng ký

Lịch đăng ký học

Thời gian nộp học phí dự kiến

1.

- CQ57, CQ58, CQ59, CQ60, CQ61.

27/05 – 30/05/2024

đăng ký trên Website: www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

03/06 - 16/06/2024

(Sinh viên nộp học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù theo Thông báo hướng dẫn của Ban TCKT).

2.

- Khóa cũ CQ56 trở về trước còn quyền học;

- Hệ LTĐH và ĐHVB2.

27/05 – 30/05/2024

đăng ký qua email: nguyenngoctuan@hvtc.edu.vn

 
Ghi chú: 

- Thời gian đăng ký học: Từ 7h00’ - 23h30’.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký trùng lịch học lại, học CTĐ, học bù.

- Lịch thực tập tốt nghiệp: Học viện bố trí cho sinh viên đi thực tập sau khi sinh viên đủ điều kiện thực tập theo định kỳ hàng tháng.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn trước ngày 21/07/2024.

3. Hướng dẫn đăng ký học lại, học CTĐ, học bù:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học CTĐ, học bù cần nghiên cứu kỹ quy định về điều kiện học liên quan; xem kế hoạch tập hợp nhu đăng ký học đợt 1 học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao [PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂY], kế hoạch đào tạo 2024 - 2025 và thời khóa biểu đợt 1 học kỳ I năm học 2024 - 2025 để lựa chọn lịch học lớp riêng, lớp ghép phù hợp. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ghép cùng với các lớp tín chỉ chính quy gửi thông tin qua email nguyenngoctuan@hvtc.edu.vn để được hỗ trợ đăng ký.

- Sinh viên thực hiện đúng thời gian đăng ký học lại, học CTĐ, học bù theo lịch thông báo tại Mục 2.

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 15 SV trở lên được bố trí học lớp riêng. Nếu số lượng đăng ký dưới 15 sinh viên đăng ký nộp tiền học, Học viện sẽ bố trí chuyển sang lịch học lớp ghép (học chéo buổi với các lớp chính khóa) hoặc lịch học phù hợp và không trùng lịch học khác (nếu sinh viên có nhu cầu học).

Riêng học phần/môn học thuộc môn nghiệp vụ hoặc chuyên sâu chuyên ngành khó mở lớp riêng do không đủ điều kiện về số lượng mở lớp, Ban QLĐT căn cứ vào đơn đề nghị và đơn tự nguyện đăng ký học của sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét việc mở lớp học phù hợp.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến đăng ký học lại, học CTĐ, học bù liên hệ Ban QLĐT qua email: nguyenngoctuan@hvtc.edu.vn hoặc số điện thoại: 0981135198 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 2, 3]

- Nhiệm vụ của sinh viên [PHỤ LỤC 2] [XEM TẠI ĐÂY]

- Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 3[XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 17979


Tin đã đăng

Trở về đầu trang