MENU

TB: v/v lịch đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù môn học GDQP&AN học kỳ phụ năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ (lịch bổ sung)

Thứ ba, 07/05/2024 - 8:30
Số: 615/TB-HVTC ngày 06 tháng 05 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/05/2023 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 511/TB-HVTC ngày 15/04/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và lịch thi đợt 2 Học kỳ II năm học 2023-2024;

Căn cứ vào Quyết định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo ĐH theo HTTC;

Căn cứ vào số lượng sinh viên CQ60 trở về trước còn nợ môn học GDQP&AN,

Ban QLĐT thông báo lịch đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù môn học GDQP&AN học kỳ phụ năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ (lịch bổ sung) như sau:

1. Đối tượng đăng ký học, thời gian và địa điểm học

1.1. Đối tượng học:

Sinh viên CQ60 trở về trước chưa hoàn thành học phần/môn học GDQP&AN và không trùng lịch học khác.

1.2. Thời gian học: 19/6/2024 – 14/7/2024. Trong đó:

- Từ ngày 19/6 - 03/7/2024: Học ghép 15 ngày với CQ61 Học viện Tài chính.

- Từ ngày 03/7 – 07/7/2024: Nghỉ học.

- Từ ngày 08/7 - 14/7/2024: Tiếp tục học ghép 06 ngày với Học viện chính sách và Phát triển.

1.3. Địa điểm học:

Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tổ chức đăng ký học và nộp tiền học

2.1. Tổ chức đăng ký học

- Thời gian đăng ký học: 13/5 - 16/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Sinh viên nộp đơn theo mẫu đăng ký học trực tiếp tại phòng 108 - Ban QLĐT (có mẫu đơn kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Thông tin vướng mắc liên quan đến việc đăng ký học môn học GDQP&AN liên hệ về ban QLĐT qua số điện thoại: 0989.063.636 trong giờ hành chính để được giải quyết kịp thời.

2.2. Hình thức nộp học phí

- Thời gian nộp tiền học: 13/5 - 16/5/2024.

- Thu qua Ngân hàng Vietinbank

Sinh viên ghi thông tin nộp tiền như sau:

+ Đơn vị hưởng: Học viện Tài chính

+ Số TK: 11 0000 113977

+ Tại: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa Hà Nội

+ Nội dung: Mã SV – Họ và tên – Khóa – Lớp – Nộp học phí học lại (bù/cải thiện), môn GDQPAN.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến việc nộp tiền học liên hệ về ban TCKT qua số điện thoại: 0972.915.858 trong giờ hành chính để được giải quyết kịp thời.

3. Nhiệm vụ của sinh viên và các đơn vị liên quan (có phụ lục chi tiết kèm theo[XEM TẠI ĐÂY]

      Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 12944


Tin đã đăng

Trở về đầu trang