MENU

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù, Đợt 1 Học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Thứ tư, 27/12/2023 - 15:12
Số: 2230/TB-HVTC ngày 25 tháng 12 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ danh sách tập hợp nhu cầu học tập và danh sách nộp tiền các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1, Học kỳ 2 năm học 2023-2024 của sinh viên;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch học và Lịch thi kết thúc HP/MH: từ 02/01--09/03/2024 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách sinh viên các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Danh sách hoàn trả tiền học do không đủ điều kiện mở lớp (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY] Sinh viên nhận lại tiền học đã nộp theo lịch thông báo của Ban TCKT (dự kiến sau ngày 15/01/2024).

5. Hình thức học: 70% học trực tiếp, 30% học trực tuyến

6. Hình thức thi kết thúc học phần: Theo phụ lục 1

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời; các sinh viên liên quan gửi đầy đủ thông tin vào địa chỉ email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc liên hệ số 02438.362.161 (trong giờ hành chính) để được tư vấn, giải đáp trước ngày 02/01/2024. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản hồi thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Số lượt đọc: 14191


Tin đã đăng

Trở về đầu trang