MENU

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 - Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Thứ ba, 25/07/2023 - 16:30
Số: 854/TB-HVTC ngày 24 tháng 7 năm 2023

Căn cứ Quy định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ danh sách tập hợp nhu cầu học tập và danh sách nộp tiền các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của sinh viên;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch học và Lịch thi kết thúc HP/MH: từ 31/07--24/09 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách sinh viên các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Danh sách hoàn trả tiền học do không đủ điều kiện mở lớp (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]. Sinh viên nhận lại tiền học đã nộp theo lịch thông báo của Ban TCKT (dự kiến sau ngày 10/08/2023). 

5. Hình thức học: 70% học trực tiếp, 30% học trực tuyến

6. Hình thức thi kết thúc học phần: Theo phụ lục 1

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời; các sinh viên liên quan gửi đầy đủ thông tin vào địa chỉ email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc liên hệ số 02438.362.161 (trong giờ hành chính) để được tư vấn, giải đáp trước ngày 31/07/2023. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản hồi thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Số lượt đọc: 25558


Tin đã đăng

Trở về đầu trang