MENU

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2022 - 2023

Thứ tư, 21/06/2023 - 7:35
Số: 705/TB-HVTC ngày 20 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Quy định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ danh sách tập hợp nhu cầu học tập và danh sách nộp tiền các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2022-2023 của sinh viên;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Thời gian học từ 26/06--21/07/2023

2. Thời gian thi kết thúc HP/MH: 25/07/2023

3. Lịch học và thi các lớp Học lại, học cải thiện điểm, học bù (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

5. Danh sách sinh viên các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời; các sinh viên liên quan gửi đầy đủ thông tin vào địa chỉ email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc liên hệ số 02438.362.161 (trong giờ hành chính) để được tư vấn, giải đáp trước ngày 26/6/2023. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản hồi thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Số lượt đọc: 20938


Tin đã đăng

Trở về đầu trang