MENU

TB: Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo

Thứ ba, 16/05/2023 - 13:44
Số: 541/TB-HVTC ngày 16 tháng 05 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Quyết định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù học kỳ phụ năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2022 - 2023:

- Lịch học: Từ ngày 26/06 – 21/07/2023.

- Hình thức tổ chức lớp học: Học lớp riêng.

- Lịch tập hợp nhu cầu học lại học kỳ phụ năm học 2022 - 2023 [PHỤ LỤC 1]

          (Xem trên website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.daotao.hvtc.edu.vn).

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù học kỳ phụ năm học 2022 – 2023:

TT

Đối tượng sinh viên

đăng ký

Lịch đăng ký học

trên Website

Thời gian

nộp tiền học phí

1.

- CQ57, CQ58, CQ59, CQ60; hệ LTĐH và ĐHVB2

- Khóa cũ CQ54, CQ55, CQ56 còn quyền học

- SV các hệ đủ điều kiện TTTN

22/05 – 28/05/2023

đăng ký trên Website: www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

31/05 - 07/06/2023

(Theo Thông báo hướng dẫn của Ban Tài chính kế toán)

2.

- Khóa cũ CQ53 trở về trước còn quyền học

22/05 – 28/05/2023

đăng ký qua email: nbsonhvtc@gmail.com

 
Ghi chú:

- Thời gian đăng ký học: Từ 7h00’ - 23h30’

- Sinh viên trong quá trình thực hiện đăng ký học phần/môn học, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Ban QLĐT qua email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc số điện thoại 0912 50 1985 trong giờ hành chính thời gian đăng ký để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký trùng lịch học lại, học CTĐ, học bù.

- Lịch thực tập tốt nghiệp: Học viện bố trí cho sinh viên đi thực tập sau khi sinh viên đủ điều kiện thực tập theo định kỳ hàng tháng.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn trước ngày 22/06/2023.

3. Hướng dẫn đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học CTĐ, học bù cần nghiên cứu kỹ quy định về điều kiện học liên quan; xem kế hoạch tập hợp nhu cầu đăng ký học kỳ phụ năm học 2022 – 2023 [PHỤ LỤC 1] để lựa chọn lịch học lớp riêng phù hợp.

- Sinh viên thực hiện đúng thời gian đăng ký học lại, học CTĐ, học bù theo lịch thông báo tại Mục 2.

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 15 SV trở lên được bố trí học lớp riêng.

Riêng học phần/môn học thuộc môn nghiệp vụ hoặc chuyên sâu chuyên ngành khó mở lớp riêng do không đủ điều kiện về số lượng mở lớp, Ban QLĐT căn cứ vào đơn đề nghị và đơn tự nguyện đăng ký học của sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét việc mở lớp học phù hợp.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến đăng ký học lại, học CTĐ, học bù liên hệ Ban QLĐT qua email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc số điện thoại: 0912501985 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

4. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan và sinh viên [PHỤ LỤC 2, 3].

- Trách nhiệm của các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 2]

- Trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 3]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 27760


Tin đã đăng

Trở về đầu trang