MENU

Đảng bộ Học viện Tài chính đoàn kết, trí tuệ, chủ động, đổi mới, phát triển thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm, 18/06/2020 - 13:54
Đảng bộ Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 231QĐ/ĐUTC ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Đảng ủy Cơ quan Bộ Tài chính trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (tiền thân là Đảng bộ Trường Cán bộ Tài chính - kế toán - Ngân hàng Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 228-NQ/ĐU ngày 03/11/1964 của Đảng ủy các cơ quan dân chính Đảng Trung ương), chi bộ Viện Khoa học Tài chính và chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ, Bộ Tài chính.

Đảng bộ Học viện Tài chính có nhiệm vụ lãnh đạo Học viện thực hiện sứ mạng “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán chất lượng cao cho xã hội”, xây dựng và phát triển Học viện thành cơ sở đào tạo về Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…hàng đầu cả nước. Tính đến 30/3/2020, toàn Đảng bộ có 677 đảng viên, sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có trình độ cao, lối sống lành mạnh, giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, luôn yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Học viện.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi và khó khăn đan xen, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Học viện, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra: “Giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Học viện Tài chính đoàn kết, trí tuệ, thống nhất về ý chí và hành động, mạnh về năng lực lãnh đạo, có uy tín và sức chiến đấu cao, lãnh đạo cán bộ, đảng viên . . .thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”.

1. Kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra

1.1.  Đổi mới nội dung và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu của Ngành và xã hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy chủ trương lãnh đạo công tác đào tạo theo hướng ổn định qui mô,  phát triển chú trọng nâng cao chất lượng, khai thác và phát huy tối đa nguồn lực, thế mạnh cốt lõi trong đào tạo chất lượng cao, trình độ cao đảm bảo thích ứng và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trí thức và cách mạng 4.0 tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; giải pháp thực hiện là: Phát triển các chương trình đào tạo theo lĩnh vực ứng dụng hoặc lĩnh vực nghiên cứu; Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức đào tạo, chú trọng nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thực hành nghề nghiệp trong môi trường quốc tế trên cơ sở những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng, ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại, thúc đẩy quá trình tự học qua nghiên cứu sáng tạo và trải nghiệm đáp ứng nhu cầu xã hội..

Với chủ trương đó, công tác đào tạo đã chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt, với những đột phá trong công tác tuyển sinh; trong việc nâng cao chất lượng đào tạo; trong việc kết nối Học viện với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Lần đầu tiên Học viện xây dựng và triển khai thực hiện chương trình chất lượng cao đối với 2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp. Năm 2018, mở rộng ra các chuyên ngành: Hải quan và Logistics, Phân tích tài chính và Kiểm toán. Học viện Tài chính cũng là cơ sở đào tạo đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình liên kết đào với nước ngoài cấp cùng lúc 2 bằng đại học (một bằng của Học viện và một bằng của đại học nước ngoài).

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Tài chính tiếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội trong dịp tham quan, làm việc nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2018

Với chủ trương tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo chất lượng cao, trình độ cao đã thể hiện sự chủ động trong việc tạo ra các sản phẩm đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu và xu thế phát triển của xã hội, đồng thời từng bước hội nhập thị trường lao động khu vực và quốc tế. Qua khảo sát sinh viên Học viện cho thấy, năm 2016 có 97,76% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 1 năm;  tỷ lệ này năm 2017 và năm 2018 lần lượt là 98,17% và  98,36%.. Với kết quả đó, Học viện Tài chính trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước về thu hút đầu ra sau tốt nghiệp và khẳng định sản phẩm đào tạo mang thương hiệu Học viện Tài chính được thị trường đánh giá rất cao.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Tài chính trong Lễ kỷ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ II (18/11/2018) do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao

1.2. Nghiên cứu khoa học phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; quy mô hợp tác mở rộng ra phạm vi quốc tế

Giai đoạn hiện nay, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học theo hướng:  Chú trọng đồng thời nâng cao thành tích và tiềm lực nghiên cứu khoa học; Phát triển hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng với nghiên cứu triển khai, Gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa nghiên cứu khoa học để tạo ra các sản phẩm khoa học tham gia thị trường khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các địa phương và liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học để tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, các địa phương và cơ quan hoạch định chính sách kinh tế nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu Khai mạc tại Hội thảo quốc tế IFARC 2019: “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (17/12/2019) 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên có những bước phát triển vượt bậc, những đột phá trên nhiều lĩnh vực, cụ thể: Đột phá trong lĩnh vực liên kết và hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; đột phá về số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu cấp Bộ và cấp Nhà nước; đột phá về số lượng các công trình tham gia vào thị trường khoa học công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm với của GS. Sheridan Titman - Đại học Texas tại Austin, Hoa Kỳ; và các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế IFARC 2019: “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (17/12/2019)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng chứng kiến hàng loạt các Hội thảo quốc tế lần đầu được tổ chức tại Học viện với quy mô lớn, chất lượng và tính chuyên nghiệp cao, thu hút sự tham gia của đông đảo các trường Đại học, các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế; hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cũng diễn ra sôi nổi với số lượng công trình đăng trên các tạp chí tăng vọt, các công trình đoạt giải các cấp nhiều hơn so nhiệm kỳ trước… tiêu biểu trong số đó có thể kể đến những thành công trong công tác nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2019, là năm công tác nghiên cứu khoa học có nguồn thu lớn nhất từ trước đến nay (Giai đoạn 2015 – 2020, các nhà khoa học của Học viện đã nghiên cứu và hoàn thành 04 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp tỉnh với tổng nguồn kinh phí lên đến 14,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Học viện cũng được Bộ TT&TT cấp giấy phép số 487/GP – BTTTT ngày 28/10/2016 cho Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán - HVTC được phép xuất bản  bằng Tiếng Anh xuất bản 02 số/năm.

Những đột phá trong nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng tạo nên những kết quả nổi bật; sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu; từ mở rộng liên kết trong nước gắn với mở rộng liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015 – 2020; đưa Học viện trở thành một trong ít các cơ sở đào tạo cả nước có thu về nghiên cứu khoa học, công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Tài chính gặp gỡ ngài Rareth Ward - Đại sứ Vương quốc nhân dịp Khai giảng chương trình DDP năm học 2018-2019

Đây là cơ sở vững chắc, tạo đà cho sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Học viện ở những năm tiếp theo.

1.3. Hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo quốc tế từng bước mở rộng mang lại hiệu quả và triển vọng phát triển tốt

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác Hợp tác quốc tế, được chỉ đạo theo hướng: Phối hợp chặt chẽ với đối tác thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế đã ký kết, tìm kiếm mở rộng hợp tác với đối tác mới về liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học hoặc trao đổi đào tạo và nghiên cứu khoa học; nghiên cứu để liên kết hoặc tham gia vào hoạt động nghề nghiệp của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, hoạt động hợp tác Quốc tế của Học viện đang diễn ra sôi động, đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức với hiệu quả ngày càng cao. Năm 2018 Học viện đã tổ chức thành công 2 hội thảo quốc tế thu hút được nhiều tác giả trong và ngoài nước tham gia, như: Mỹ, Anh, Singarpor, Mialaisia, Ấn Độ, Áo, Philipin …. với gần 200 bài viết cả tiếng Anh và tiếng việt. Năm 2019 đồng tổ chức 03 hội thảo quốc tế, 02 hội thảo quốc gia. Đây là các sự kiện tiêu biểu của Học viện và được các tổ chức quốc tế và trong nước đánh giá là thành công với tính chuyên nghiệp cao trong công tác tổ chức các sự kiện của Học viện.

Đặc biệt, năm 2019 Học viện là thành viên chính thức của SEAMEO - tổ chức quốc tế và liên chính phủ góp phần thúc đẩy hợp tác về giáo dục, khoa học và văn hóa giữa các trường trong khu vực Đông Nam Á và các đối tác của SEAMEO, qua đó giúp Học viện tiếp thu được kinh nghiệm, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến trên thế giới; mặt khác tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu Học viện Tài chính ra ngoài biên giới quốc gia.

1.4. Đời sống cán bộ, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động từng bước được cải thiện

Chăm lo đời sống cán bộ, bảo đảm ổn định và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức Học viện là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo: phát huy khả năng, điều kiện hiện có của Học viện để khai thác các nguồn thu, đồng thời bổ sung, sửa đổi Qui chế tài chính nội bộ một cách  khoa học đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện chi có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt chú ý đầu tư phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, chú trọng chi cho nghiệp vụ chuyên môn để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo lập, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động theo xu hướng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước đáp ứng kịp thời việc tăng qui mô đào tạo và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Tài chính gặp gỡ  các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh tý 2020 (15/01/2020)

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Học viện cải tạo, nâng cấp các giảng đường ở các cơ sở đào tạo, trang bị thêm cơ sở vật chất hiện đại tại khu giảng đường để đáp ứng yêu cầu đào tạo, đặc biệt đã hiện đại hóa các giảng đường giành cho Dự án đào tạo chất lượng cao; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và hiện đại hóa thư viện cơ sở Đức Thắng để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Thành quả nổi bật nhất là đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng khu đô thị Đại học của Học viện tại Phường Đức Thắng, tạo điều kiện thuận lợi để từ năm 2020 có thể bắt tay vào xây dựng từng hạng mục công trình trên bề mặt khu dự án.

Nhờ những chủ trương đó, đời sống của cán bộ công nhân viên trong Học viện được bảo đảm ổn định và tăng lên, cơ sở vật chất từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác của Học viện. Cán bộ, viên chức yên tâm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 2. Kết quả xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, nhằm thúc đẩy Học viện phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Nhờ đó, chưa bao giờ uy tín và thương hiệu của Học viện Tài chính được xã hội đánh giá cao và sức lan tỏa mạnh cả trong và ngoài nước như giai đoạn hiện nay.

2.1. Tình hình chính trị, tư tưởng ổn định; tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng cao

Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc triển khai học tập, quán triệt mọi chủ trương của đảng ủy cấp trên và cấp mình, đồng thời vận dụng sáng tạo các chủ trương đó vào điều kiện thực tế của Đảng bộ và Học viện, mang lại hiệu quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị Học viện trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, công tác lãnh đạo của Đảng ủy tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh, chủ trương: kết hợp chặt chẽ giữa “Xây” và “Chống”, lấy “Xây” làm chính; biện pháp chủ yếu được Đảng ủy tập trung chỉ đạo là: Kết hợp giữa đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 01 - NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ”. Đồng thời thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng và đơn vị, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong thực thi nhiệm vụ.

2.2. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ được tăng cường; công tác đảng viên và phát triển Đảng được quan tâm bồi dưỡng

Với quan điểm “Chi bộ mạnh thì Đảng bộ mạnh”. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các chi ủy chủ động, sáng tạo trong việc đổi mới cả nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sinh hoạt định kỳ, làm cho sinh hoạt chi bộ hấp dẫn hơn, chất lượng ra Nghị quyết lãnh đạo cao hơn, qua đó nâng cao hơn năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó là công tác phát triển, xây dựng đội ngũ đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ kết nạp được 475 đảng viên mới. Công tác phát triển đảng được chú trọng cả số lượng và chất lượng theo qui định của Điều lệ Đảng, vận dụng cụ thể trong điều kiện Học viện; đòi hỏi sự phấn đấu nghiêm túc, bền bỉ theo các chuẩn mực của người đảng viên đảng cộng sản. Nhờ đó, chất lượng đảng viên mới được kết nạp đảm bảo đúng qui định của Điều lệ Đảng và phát huy được vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 2.3. Nhân sự cấp ủy, bộ máy nhân sự Học viện được xây dựng bài bản, đảm bảo tính kế thừa và phát triển

Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự trong Đảng bộ và Học viện tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định của Đảng, của Chính phủ và Bộ Tài chính về công tác cán bộ; nhờ đó đã bầu được cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp trong Học viện là những đồng chí đủ tài, đức, nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trong tình hình mới. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (đối với cán bộ chính quyền); bổ sung vào cấp ủy (đối với cán bộ đảng) thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả. Vì thế đã xây dựng được đội ngũ lãnh đạo vừa bảo đảm sự kế cận, vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Đảng bộ và Học viện.

2.4. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh phát huy vai trò đại diện cho các thành viên của mình

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác đoàn thể và hoạt động phong trào có nhiều chuyển biến tích cực, mang tính đột phá, gia tăng chiều sâu, bám sát các nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện và cấp trên trực tiếp. Phương thức tổ chức các hoạt động có nhiều cải tiến, hiệu quả hoạt động được quan tâm hàng đầu, từ đó đã tác động tích cực đến phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và sinh viên Học viện tích cực lập thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng Học viện Tài chính trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của cả nước. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện thật sự là người đại diện quyền lợi, là nơi gửi gắm niềm tin của cán bộ, viên chức và người lao động và sinh viên Học viện; được các tổ chức trong và ngoài Học viện đánh giá là những tổ chức công đoàn cơ sở xuất sắc trong tổ chức Công đoàn Bộ Tài chính

Kết quả đạt được của nhiệm kỳ công tác 2015 – 2020, đã tạo ra bước ngoặt có tính nền tảng để Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 -2025 kế thừa và phát triển. Trên cơ sở đó đề ra những quyết sách mới mang tầm chiến lược, sáng tạo, hiệu quả lãnh đạo Học viện Tài chính sớm trở thành trung tâm đào tạo Đại học và sau Đại học về Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản trị - Kinh doanh, Ngoại ngữ, Hệ thống thông tin – Quản lý có uy tín hàng đầu Việt Nam, được xếp hạng trong khu vực ASEAN; thương hiệu và vị thế của Học viện Tài chính tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở trong nước, khu vực và thế giới.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trọng Cơ

Văn phòng Đảng ủy

Số lượt đọc: 5817


Trở về đầu trang