MENU

Khối Vân hành - Ngân hàng VPBank - Tuyển dụng tháng 5

Chủ nhật, 07/05/2023 - 11:50
Cung cấp các nghiệp vụ vận hành phục vụ các phân khúc khách hàng; Cung cấp nghiệp vụ vận hành nhằm phát triển giao dịch; Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng, các dịch vụ nội bộ; Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

Ứng tuyển ngay: https://forms.office.com/r/FJSfMy7zK9

Trên con đường hướng đến tầm nhìn 2022 – 2026 của VPBank là “Trở thành ngân hàng có vị trí vững chắc trong Top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và quy mô thuộc Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia và cộng đồng, hoạt động vận hành là một trong những nội dung vô cùng quan trọng.

Trong tháng 5 này, Khối Vận hành thực hiện chương trình tuyển dụng “siêu lớn” trong năm 2023 với 5 Trung tâm đang mở tuyển sau đây:

Trung tâm hỗ trợ và xử lý tín dụng tập trung MB

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-ho-tro-tin-dung-ha-noi-ta119.35a9b778.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khach-hang-sme-ha-noi-ta119.35a9b79a.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khcn-ha-noi-ta119.35a9b7a3.html

Trung tâm hỗ trợ và xử lý tín dụng tập trung MN

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-ho-tro-tin-dung-hcm-ta085.35a9b77e.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khach-hang-sme-hcm-ta085.35a9b79d.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khcn-hcm-ta085.35a9b7b3.html

Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-thanh-toan-ha-noi-ta125.35a9b7e4.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-thanh-toan-doi-soat-the-ha-noi-ta125.35a9b7fd.html

Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung MB

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-ca-nhan-the-chap-ha-noi-ta125.35a9b80f.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-sme-ha-noi-ta125.35a9b811.html

Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung MN

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-ca-nhan-the-chap-hcm-ta085.35a9b812.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-ca-nhan-tin-chap-hcm-ta085.35a9b826.html

Trung tâm nghiệp vụ ngân hàng bán buôn

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tai-tro-thuong-mai-ha-noi-ta133.35a9b803.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-nghiep-vu-thi-truong-tai-chinh-ha-noi-ta133.35a9b809.html

Ứng tuyển ngay: https://forms.office.com/r/FJSfMy7zK9

Khoa Kinh tế

Số lượt đọc: 2878


Trở về đầu trang