MENU

Thông báo V/v xét học bổng KFHI – Hàn Quốc

Thứ năm, 30/05/2024 - 10:7
Số: 25/TB-CTCT&SV ngày 29 tháng 05 năm 2024

Thực hiện Đề nghị của Công ty TNHH Happy Sharing về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính, Ban CTCT&SV thông báo về việc xét chọn sinh viên tham gia nhận học bổng như sau:

1. Điều kiện được xét nhận học bổng:

- Sinh viên CQ 59, 60, 61;

+ Đối với sinh viên CQ59, 60 điểm học tập từ đầu khóa đến tháng 5/2024 đạt từ 3,0/4,0 trở lên;

+ Đối với sinh viên CQ61 điểm học tập từ đầu khóa đến tháng 5/2024 đạt từ 3,2/4,0 trở lên;

- Điểm rèn luyện các học kỳ xếp loại tốt trở lên;

- Trong quá trình học tập tại Học viện từ đầu khóa đến thời điểm xét chọn học bổng không bị kỷ luật từ mức khiển trách cấp Khoa trở lên;

- Chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm học 2023 – 2024;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo; sinh viên đạt thành tích cao trong công tác Đoàn – Hội và nghiên cứu khoa học.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

- Tổng số: 60 suất học bổng

- Trị giá: 4.000.000 đồng/suất

3. Hồ sơ xét chọn học bổng:

- Bảng điểm học tập và điểm rèn luyện có dấu của Học viện.

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Giấy khen và các giấy chứng nhận thành tích trong công tác Đoàn – Hội và nghiên cứu khoa học (nếu có).

4. Thời hạn nộp danh sách:

Sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo mục 3 gửi về Ban CTCT&SV (P.101 nhà Hiệu bộ) trước ngày 10/06/2024, đồng thời điển đầy đủ thông tin theo link: https://forms.gle/5nx1fj2tmBLdPbLz9 hoặc mã QR bên dưới.

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ, Ban CTCT&SV phối hợp cùng KFHI – Hàn Quốc xét chọn.

Ban CTCT&SV

Số lượt đọc: 11057


Trở về đầu trang