MENU

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 4/2024 và Kế hoạch công tác tháng 5/2024

Thứ hai, 06/05/2024 - 16:3
Số: 612 /TB-HVTC ngày 04 tháng 5 năm 2024

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 4/2024

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: triển khai kế hoạch tuyển sinh ĐHCQ năm 2024, xét tuyển chương trình ĐTTX  đợt 1/2024, tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên CQ61; tổ chức cho sinh viên CQ61 chương trình chuẩn tham gia học tập GDQP tại ĐH Hùng Vương, khảo sát sơ bộ và ký biên bản đánh giá ngoài CTĐT ngành QTKD và HTTTQL, triển khai tự kiểm tra công tác TCCB tại Học viện, tiếp tục triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị…Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện. (Báo cáo chi tiết đính kèm).

II. Kế hoạch công tác tháng 5/2024

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện quán triệt, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và của Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 5 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của viên chức, Đảng viên trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện, đặc biệt là về bảo vệ chính trị nội bộ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lao động, quy định về chế độ làm việc,...

2. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị tiếp tục phổ biến Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2024; cập nhật dữ liệu tuyển sinh; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến hệ ĐHCQ năm 2024 với hình thức và cách thức tổ chức phù hợp, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến toàn thể viên chức, học viên, sinh viên Học viện và xã hội.

3. Ban Quản lý đào tạo triển khai phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ61 theo đúng kế hoạch, phù hợp năng lực đào tạo và nhu cầu của sinh viên.

4. Ban Quản lý đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2023 - 2024 theo kế hoạch để kịp thời triển khai, thực hiện.

5. Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt các kỳ thi; tổ chức tốt công tác tuyển sinh, khai giảng, bế giảng đảm bảo theo kế hoạch đã xây dựng.

6. Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Viện Đào tạo sau đại học tại Học viện.

7. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với trung Tâm kiểm định CLGD Thăng Long và các đơn vị liên quan tổ chức Khảo sát chính thức đánh giá ngoài CTĐT các ngành: trình độ cử nhân QTKD, HTTTQL. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tự đánh giá CTĐT các ngành trình độ cử nhân: Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế theo kế hoạch.

8. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát: khảo sát sinh viên đánh giá giảng viên, khảo sát sinh viên đánh giá toàn khóa, khảo sát sinh viên đánh giá lớp tín chỉ, khảo sát sinh viên đánh giá chất lượng phục vụ.

9. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức cho sinh viên CQ61 chương trình chuẩn tham gia học tập GDQP tại Đại học Hùng Vương theo kế hoạch chung.

10. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định ban hành.

11. Ban Quản lý khoa học phối hợp với các đơn vị rà soát, tạo điều kiện và động viên viên chức có chức danh Phó Giáo sư, viên chức có học vị tiến sĩ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; hoàn thiện việc giới thiệu thành viên HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSNN.

12. Ban Quản lý khoa học phối hợp với các đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt các kế hoạch cho các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia của Học viện năm 2024; đồng thời tổng hợp danh mục đề tài các cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

13. Ban Tổ chức cán bộ hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

14. Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Học viện; triển khai hướng dẫn các đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức, người lao động.

15. Văn phòng Học viện hướng dẫn xét duyệt sáng kiến theo quy định mới của Bộ Tài chính; triển khai xây dựng và ban hành hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024.

16. Tại cơ sở 69 Đức Thắng; 58 Lê Văn Hiến và các cơ sở khác của Học viện, Văn phòng HV phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án trông giữ xe, đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy định và hiệu quả; Kết hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành lựa chọn gói thầu dịch vụ bảo vệ năm 2024.

17. Ban Hợp tác quốc tế tiếp tục truyền thông, tuyển sinh Chương trình trải nghiệm thực tế kết hợp tại Singapore và Malaysia và Chương trình học tập, trải nghiệm tại Úc hè 2024 theo kế hoạch.

18. Ban Tài chính kế toán phối hợp với các đơn vị hoàn thiện báo cáo quyết toán đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; chuẩn bị xây dựng dự toán; xây dựng danh mục đầu tư công trung và dài hạn; tổ chức triển khai thực hiện đề án khai thác tài sản công, mua xe công sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt.

19. Trung tâm Thông tin tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thuộc Dự án Chuyển đổi số; Thực hiện danh mục các gói thầu thuộc dự án ứng dụng CNTT năm 2024.

20. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khối nhà Hiệu bộ.

21.Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện, như ngày 01/5, 19/5…tăng cường tuyên truyền về Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện

Số lượt đọc: 1441


Trở về đầu trang