MENU

Công văn v/v: Báo giá để xây dựng dự toán gói thầu “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại khu giảng đường ABCD cơ sở số 69 Đức Thắng - Học viện Tài chính”

Thứ sáu, 26/04/2024 - 16:56
Học viện Tài chính có nhu cầu thực hiện nội dung “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại khu giảng đường ABCD cơ sở số 69 Đức Thắng - Học viện Tài chính” bao gồm các yêu cầu tại phụ lục 01 kèm theo Công văn này.

Để có cơ sở xác định chi phí, lập dự toán gói thầu, Học viện Tài chính đề nghị quý Công ty nếu quan tâm đến nội dung kể trên thì gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm.

Báo giá của công ty gửi về địa chỉ: Ban Quản trị Thiết bị và Đầu tư xây dựng - Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 10/05/2024.

Trường hợp Công ty cần khảo sát để lập báo giá xin liên hệ với anh Đặng Việt Hùng, Phó trưởng Ban QTTB & ĐTXD, số điện thoại: 0909666665.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty./.

          Tài liệu kèm theo công văn: Tải file

  • Phụ lục 01. Phạm vi - yêu cầu
  • Phụ lục 02. Biểu mẫu báo giá;

 

Ban Quản trị Thiết bị và Đầu tư xây dựng

Số lượt đọc: 1626


Trở về đầu trang