MENU

TB: lịch thi vét các học phần/môn học đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định năm học 2023.2024

Thứ sáu, 26/04/2024 - 15:58
TB: lịch thi vét các học phần/môn học đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định năm học 2023.2024

Tải về lịch thi tại đây

Số lượt đọc: 3812


Trở về đầu trang