MENU

Thông báo Về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn Nghiệp vụ Hải quan

Thứ sáu, 19/05/2023 - 9:42
Số: 549/TB-HVTC ngày 17 tháng 5 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-HVTC ngày 09/5/2023 của Học viện Tài chính về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Duy Nguyên, Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Hải quan, khoa Thuế và Hải quan giữ chức vụ Viện Trưởng viện Kinh tế - tài chính, Học viện Tài chính từ ngày 15/5/2023.

Để có thời gian chuẩn bị nhân sự, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất trong quản lý điều hành và chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của bộ môn Nghiệp vụ Hải quan, khoa Thuế và Hải quan; Giám đốc Học viện: Giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn Nghiệp vụ Hải quan cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Hải quan, khoa Thuế và Hải quan, kể từ ngày 15/5/2023 cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn mới.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo để khoa Thuế và Hải quan, các đơn vị thuộc Học viện, ông Nguyễn Hoàng Tuấn biết và thực hiện./.

Ban Tổ chức cán bộ

Số lượt đọc: 3936


Trở về đầu trang