MENU

Thông tin tóm tắt và những Kết luận mới của NCS Trần Anh Chung

Thứ năm, 16/05/2024 - 13:53
Đề tài luận án: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững.
Trở về đầu trang