MENU

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Kim Len

Thứ sáu, 07/06/2024 - 9:26
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Kim Len về đề tài: "Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hải Dương", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 613/QĐ-HVTC ngày 27/05/2024

Thời gian: 15h00 ngày 03/07/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học

Số lượt đọc: 506


Trở về đầu trang