MENU

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phan Lê Nga

Thứ sáu, 07/06/2024 - 9:25
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phan Lê Nga về đề tài: "Cạnh tranh về thuế của Việt Nam", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 611/QĐ-HVTC ngày 27/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 02/07/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học

Số lượt đọc: 1763


Trở về đầu trang