MENU

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thứ sáu, 07/06/2024 - 9:24
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền về đề tài: "Hợp tác ngân hàng – Fitech ở Việt Nam", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 542/QĐ-HVTC ngày 10/5/2024

Thời gian: 15h00 ngày 21/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học

Số lượt đọc: 2213


Trở về đầu trang