MENU

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Kiên

Thứ ba, 04/06/2024 - 14:3
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Kiên về đề tài: "Xử lý đánh thuế trùng đối với thu nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Việt Nam ", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 554/QĐ-HVTC ngày 10/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 28/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Số lượt đọc: 3022


Trở về đầu trang