MENU

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Minh Tuấn

Thứ ba, 14/05/2024 - 15:25
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Minh Tuấn về đề tài: "Quản lý thuế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam".

Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Minh Tuấn về đề tài: "Quản lý thuế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 381/QĐ-HVTC ngày 05/04/2024

Thời gian: 9h00 ngày 23/05/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học

Số lượt đọc: 6466


Trở về đầu trang