MENU

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Huyền

Thứ năm, 28/03/2024 - 14:12
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Huyền về đề tài: "Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 152/QĐ-HVTC ngày 20/2/2024

Thời gian: 9h00 ngày 12/4/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học

Số lượt đọc: 40951


Trở về đầu trang