MENU

TB: v/v phân đại đội, phòng ở, bố trí xe đón sinh viên CQ61 Chương trình chuẩn ngành TC-NH, ngành HTTTQL đi học GDQP&AN

Thứ ba, 14/05/2024 - 10:58
Số: 70/TB-QLĐT ngày 13 tháng 05 năm 2024

 Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-HVTC ngày 23/01/2024 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2023-2024 đối với sinh viên CQ61;

Căn cứ Thông báo số 511/TB-HVTC ngày 15/04/2024 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2023-2024;

Căn cứ số lượng sinh viên CQ61 Chương trình chuẩn ngành TC-NH, ngành HTTTQL đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Thời gian và địa điểm đưa, đón sinh viên đi học GDQP&AN

1.1. Thời gian và địa điểm đưa sinh viên đi học GDQP&AN

- Thời gian bàn giao sinh viên: 07h15’ ngày 23/05/2024.

- Địa điểm tập trung điểm danh và bàn giao sinh viên: Khu vực sân bóng Học viện Tài chính, số 69 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

1.2. Thời gian và địa điểm đón sinh viên về Học viện

- Thời gian: 07h30’ ngày 12/06/2024, xe đón sinh viên xuất phát từ Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương quay trở lại Học viện. Dự kiến 09h30’ về đến điểm tập kết chiều về.

- Địa điểm tập kết chiều về: Khu vực trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, đường Nguyễn Đình Tứ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2. Danh sách biên chế đại đội, phòng ở, số xe của sinh viên, sơ đồ bố trí khu vực đỗ xe và giao, nhận sinh viên:

- Danh sách biên chế đại đội, phòng ở [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách xe đón sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

- Sơ đồ bố trí khu vực đỗ xe chiều đi [XEM TẠI ĐÂY]

- Sơ đồ bố trí khu vực đỗ xe chiều về [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Có mặt trước 06h30’ ngày 23/05/2024 tại số 69 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sinh viên ra xe để cất hành lý sau đó di chuyển về khu vực sân bóng để tham dự Lễ xuất quân.

- Yêu cầu xe đưa đón sinh viên đến nơi tập trung dừng/đỗ xe không quá 60s và di chuyển theo hướng dẫn.

- Sinh viên phải tuân thủ các nội quy của Học viện và Trung tâm GDQP&AN - Đại học Hùng Vương trong thời gian di chuyển, học tập và sinh hoạt tại Trung tâm.

- Sinh viên có trách nhiệm báo cáo kế hoạch học môn học GDQP&AN cho phụ huynh và người thân biết để hỗ trợ trong quá trình tham gia học tập.

4. Nhiệm vụ cán bộ phụ trách giao, nhận sinh viên

- Có mặt trước 06h30’ ngày 23/05/2024 tại số 69 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Nhận danh sách điểm danh theo xe từ ban QLĐT. Cuối buổi bàn giao lại danh sách điểm danh về ban QLĐT.

- Chiều đón sinh viên về Học viện ban QLĐT có trách nhiệm nhận và bàn giao.     

5. Đề xuất nhiệm vụ các đơn vị liên quan (Phụ lục chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./. 

Số lượt đọc: 23319


Trở về đầu trang