MENU

TB: v/v nhận chứng chỉ GDQP&AN khóa CQ60 và Đợt học kỳ phụ năm 2023

Thứ hai, 08/04/2024 - 9:27
54/TB-QLĐT ngày 05 tháng 04 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TTGDQP&AN ngày 20/06/2023 của Giám đốc Trường Đại học Hùng Vương về việc cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên Học viện Tài chính, đợt 1 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTGDQP&AN ngày 10/07/2023 của Giám đốc Trường Đại học Hùng Vương về việc cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên Học viện Tài chính, đợt 2 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTGDQP&AN ngày 10/08/2023 của Giám đốc Trường Đại học Hùng Vương về việc cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên khóa học Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTGDQP&AN ngày 02/11/2023 của Giám đốc Trường Đại học Hùng Vương về việc cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên Học viện Tài chính, đợt 3 năm 2023;

Ban QLĐT thông báo lịch nhận chứng chỉ GDQP&AN đợt cấp năm 2023 như sau:

1. Thời gian nhận chứng chỉ: Từ ngày 15/04/2024 - 18/04/2024.

Giờ làm việc: Buổi sáng từ 08h30 - 11h15; Buổi chiều từ 14h00-16h45.

2. Địa điểm nhận chứng chỉ: Hội trường A5-ĐT, A6-ĐT, A7-ĐT, Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (gần khu vực sân bóng đá tại số 58 Lê Văn Hiến).

- Đối với sinh viên tham gia học Đợt 1 năm 2023 (Học từ ngày 26/05-16/06/2023) nhận chứng chỉ ở hội trường A5-ĐT (Có danh sách và ngày nhận chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với sinh viên tham gia học Đợt 2 năm 2023 (Học  từ ngày 18/06-08/07/2023) nhận chứng chỉ ở hội trường A6-ĐT (Có danh sách và ngày nhận chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với sinh viên tham gia học Đợt 3 năm 2023 (Học từ ngày 21/09-11/10/2023) nhận chứng chỉ ở hội trường A7-ĐT(Có danh sách và ngày nhận chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với sinh viên tham gia học Đợt học kỳ phụ năm 2023 (Học từ ngày 18/06-30/07/2023) nhận chứng chỉ ở hội trường A7-ĐT (Có danh sách và ngày nhận chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên

- Sinh viên đến nhận chứng chỉ theo đúng lịch đã thông báo.

- Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

- Trường hợp sinh viên không trực tiếp đến nhận có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay bằng Giấy ủy quyền (có chứng thực của địa phương) theo quy định.

4. Lưu ý đối với sinh viên

- Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ sắp xếp theo lớp trước khi phân chuyên ngành.

- Sinh viên nhận chứng chỉ theo đúng lịch đã thông báo, khi quá thời gian theo quy định của Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương, ban QLĐT tổ chức bàn giao lại chứng chỉ về Trung tâm GDQP&AN. Sinh viên phải quay trở lại Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương để nhận chứng chỉ.

- Để thuận tiện trong việc tìm chứng chỉ và ký vào sổ nhận chứng chỉ, sinh viên cần:

+ Nhớ rõ các thông tin: Lớp trước khi phân chuyên ngành.

+ Nhớ rõ thông tin Đợt học/Quyển ở mục “Ghi chú” tại danh sách chi tiết kèm theo.

+ Ký và ghi rõ họ tên khi nhận chứng chỉ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị, cá nhân liên hệ về Ban QLĐT (đ/c Tùng – SĐT: 0989.063.636) để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 16491


Trở về đầu trang