MENU

TB V/v đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên CQ61 chương trình chuẩn

Thứ năm, 04/04/2024 - 16:17
Số 456 ngày 04/04/2024

Học viện Tài chính thông báo về việc đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 chương trình chuẩn như sau:
1. Thời gian, hình thức và đối tượng
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/4/2024 đến 17h00 ngày 25/4/2024.
- Hình thức: Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký chuyên ngành đào tạo https://dangkychuyennganh.hvtc.edu.vn

- Đối tượng: Sinh viên CQ61 chương trình chuẩn của các nhóm chuyên ngành, ngành: Tài chính - Ngân hàng 1, Tài chính - Ngân hàng 2, Tài chính -Ngân hàng 3, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế.
(Riêng đối với sinh viên ngành HTTTQL, Ngôn ngữ Anh và sinh viên Chương trình chất lượng cao đã phân chuyên ngành từ khi nhập học).
2. Nguyên tắc phân chuyên ngành
Nhằm đảm bảo thỏa mãn ở mức cao nhất có thể theo nguyện vọng của sinh viên, Học viện phân chuyên ngành trên nguyên tắc sau.
(1) Xét thứ tự theo nguyện vọng đăng ký vào các chuyên ngành (NV1 là cao nhất), lấy hết NV1 nếu còn năng lực đào tạo sẽ lấy tiếp NV2 hoặc nguyện vọng tiếp theo nếu có.
(2) Trong cùng một nguyện vọng, xét từ cao xuống thấp, cụ thể:  
- Theo thứ tự ưu tiên xét tuyển đối với diện xét tuyển HSG dựa vào KQHT bậc THPT; cùng thứ tự ưu tiên xét theo điểm xét tuyển.
- Theo điểm xét tuyển (có tính điểm ưu tiên) đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
(3) Trường hợp số lượng sinh viên đăng ký NV1 vào chuyên ngành ít hơn 30 sinh viên sẽ không mở lớp. Trường hợp số lượng sinh viên đăng ký NV1 vào chuyên ngành nhiều hơn năng lực đào tạo thì Học viện sẽ xem xét bổ sung cho phù hợp.
(4) Trường hợp sinh viên không đăng ký chuyên ngành; hoặc sau khi xét hết các NV mà một sinh viên đăng ký nhưng không vào được chuyên ngành đã đăng ký, Học viện sẽ xem xét xếp ngẫu nhiên vào những chuyên ngành (trong nhóm chuyên ngành, ngành trúng tuyển) được mở đào tạo.
(5) Đối với sinh viên diện dự bị đại học, bộ đội gửi học, theo đặt hàng, căn cứ Công văn của các trường dự bị và yêu cầu của đơn vị gửi đào tạo.                            
Lưu ý:
- Sinh viên phải đăng ký số chuyên ngành trong nhóm chuyên ngành, ngành tối thiểu như sau:
+ Nhóm chuyên ngành TC-NH1 phải đăng ký ít nhất 04 NV;
+ Nhóm chuyên ngành, ngành khác đăng ký ít nhất 02 NV.
Để có cơ sở phân chuyên ngành khi các NV cao hơn nhưng không đủ điều kiện được xếp vào chuyên ngành đã đăng ký.
- Năng lực đào tạo của các chuyên ngành khóa CQ61 chương trình chuẩn (Xem Phụ lục 01).
- Hướng dẫn sinh viên hệ ĐHCQ chương trình chuẩn đăng ký chuyên ngành (Xem Phụ lục 02).

 

Số lượt đọc: 36996


Trở về đầu trang