MENU

TB: v/v kê khai tên đề tài và nộp luận văn tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 57 - Chương trình chuẩn

Thứ ba, 16/05/2023 - 9:14
Số: 540/TB-HVTC ngày 16 tháng 05 năm 2023

Nhằm hoàn thiện công tác quản lý thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp ghi trên Phụ lục bằng tốt nghiệp của sinh viên cũng như việc quản lý lưu trữ file dữ liệu luận văn tốt nghiệp,

Học viện Tài chính thông báo tổ chức kê khai thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp và nộp luận văn tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 57 chương trình chuẩn  như sau:

I- Đối tượng, thời gian kê khai tên đề tài luận văn và nộp luận văn tốt nghiệp

1. Đối tượng:

- Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 57 (CT1) chương trình chuẩn;

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp:

- Sinh viên hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 57: từ ngày 06/02/2023 - 20/05/2023.

Sinh viên chủ động xem thông báo và thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp trên website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.daotao.hvtc.edu.vn.

II- Tổ chức hướng dẫn kê khai thông tin tên đề tài và nộp luận văn tốt nghiệp

1. Lịch thực hiện:

TT

Đối tượng

SV kê khai và nộp luận văn

Thời gian

Cổng thông tin đăng ký

1

CQ57 chương trình chuẩn

Từ ngày 23/05 - 26/05/2023

www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

 

2. Hướng dẫn sinh viên thực hiện kê khai thông tin và nộp luận văn tốt nghiệp:

Sinh viên xem hướng dẫn về việc kê khai cung cấp thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp (Phụ lục hướng dẫn kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Sinh viên xem hướng dẫn về việc nộp luận văn tốt nghiệp (Phụ lục hướng dẫn kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên kê khai thông tin tên đề tài luận văn tốt nghiệp theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 57 chương trình chuẩn chủ động thực hiện việc kê khai thông tin và nộp luận văn tốt nghiệp. Sau khi kết thúc việc kê khai thông tin và nộp luận văn tốt nghiệp theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên kê khai thông tin và nộp luận văn tốt nghiệp bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả thông tin tốt nghiệp của mình.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai thông tin tên đề tài luận văn, sinh viên liên hệ Ban QLĐT qua số điện thoại 0912 50 1985; vướng mắc liên quan trong quá trình nộp file luận văn tốt nghiệp, sinh viên liên hệ Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng qua số điện thoại: 0979 435 330 để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

4. Khoa Quản lý sinh viên, cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và tư vấn hỗ trợ sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc kê khai thông tin và nộp luận văn tốt nghiệp chính xác và đúng quy định. Các Bộ môn chuyên ngành có trách nhiệm thực hiện việc xác nhận thông tin luận văn tốt nghiệp và duyệt kết quả đăng ký kê khai của sinh viên. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình thực hiện.

Để triển khai công tác kê khai thông tin tên đề tài và nộp luận văn tốt nghiệp đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lượt đọc: 25216


Trở về đầu trang