MENU

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ59, CQ60, CQ61 Học kỳ I năm học 2024 - 2025

Thứ năm, 27/06/2024 - 14:29
Số: 102/TB-QLĐT ngày 26 tháng 06 năm 2024

Căn cứ Thông báo số 692/TB-HVTC ngày 21/05/2024 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2,

Căn cứ Thông báo số 99/TB-QLĐT ngày 20/06/2024 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 học kỳ I năm học 2024 - 2025;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 như sau:

 

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ59

142

107

35

 

CQ60

164

116

48

 

CQ61

102

52

50

 

Tổng

408

275

133

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 25/06/2024.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2024 - 2025, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 28/06/2024.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lượt đọc: 6047


Tin đã đăng

Trở về đầu trang