MENU

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1 Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Thứ năm, 09/03/2023 - 14:46
Số: 222/TB-HVTC ngày 06 tháng 3 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022 - 2023 theo phương thức thi trực tiếp;

Căn cứ Thông báo số 1449/TB-HVTC ngày 12/12/2022 về việc bổ sung hình thức thi kết thúc học phần/môn học áp dụng từ học kỳ II năm học 2022 – 2023;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2022 – 2023 như sau:

Thời gian ôn và thi bắt đầu từ ngày 15/3/2023 đến ngày 02/4/2023.

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn) [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ II,năm học 2022 - 2023 áp dụng theo Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 và Thông báo số 1149/TB-HVTC ngày 12/12/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lượt đọc: 91941


Trở về đầu trang