MENU

Thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học

Thứ năm, 06/06/2019 - 11:9
Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 50, hệ đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 18 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20, đợt 1 năm 2019 tại Học viện và các đơn vị liên kết. Cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 50, hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 18 và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 năm 2019 được gia hạn đến ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Khoa Tại chức

Số lượt đọc: 5999


Trở về đầu trang