MENU

Ngày Nước thế giới năm 2023: “Thúc đẩy sự thay đổi” (“Accelerating Change”)

Thứ tư, 22/03/2023 - 15:52
(HVTC) - Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên Hợp Quốc phát động ̣ với chủ đề “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước - nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu.

Thông qua chủ đề này, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước với sự thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

Ban CTCT&SV (Tổng hợp)

Số lượt đọc: 600


Trở về đầu trang